Siunaava yhteys

Peter Youngren


Suomalainen kustantaja: Evankeliumi Kaikkiin Maihin, 2002.

Kirja-arviointi: Ceta Lehtniemi


Kyseessä on aivan pieni kirjanen. Sillä, että tahdon arvioida sen kriittisesti, en aseta kyseenalaiseksi Peter Youngrenin julistajan työtä enkä hänen uskoaan. Tuon esille sen näkemyksen, että kirja edustaa ns. menestysteologiaa. Tämän kirjasen takasivulla sanotaan: ”Oletko valmis vastaanottamaan siunauksien virran elämääsi? Jos vastauksesi on kyllä, ”'Siunaava yhteys' on sinua varten”. Kirjan sisältönä alusta loppuun asti on siunaus, joka on varattuna työn tukijoille. Sisältö liikkuu ainoastaan ajallisissa asioissa, kuten niin usein tapahtuu nykyaikana.


Antaminen avaa siunauksen yhteyden

Yksi kirjan perusasetelmista on, että työn tukijat jakavat saman palkan kuin työstä vastaavakin. Youngren sanoo: ”He eivät tule ehkä koskaan näkemään sitä, mitä minä juuri näin, mutta he tulevat jakamaan palkan minun kanssani!”

Seuraavassa kuvataan miten antaminen yhdistää antajan lahjan vastaanottajaan. Tässä kohtaa minun on vaikea ymmärtää, että Jumalan uhraus, se että Jeesus kärsi ristinkuoleman syntiemme tähden, rinnastetaan ihmisten rahalahjoihin:

- Joh.3:16: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi...”

- Vastaavasti lähetystyölle annettu raha liittää antajan tähän työhön.

- Filippin seurakunnan antamat lahjat Paavalin maailmanlaajuiseen työhön, yhdistivät heidät häneen.


Fil.1:7: "Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset."

Apostoli Paavali sanoo tässä kirjan mukaan tukijoilleen, että hänen yllään oleva armo on myös hänen tukijoittensa yllä. Me olemme kirjasen mukaan osalliset samasta voitelusta, samasta ilmestyksestä ja samasta yliluonnollisesta siunauksesta kaikilla alueilla lahjan saajan kanssa. Youngren kertoo, että joissakin raamatunkäännöksissä tuo kohta kuuluu ”minun armostani”, ei siis Jumalan armosta. Paavali opetti Filippin ihmisille, että he olivat osalliset hänen siunauksistaan ja palkastaan, koska he olivat hänen työtovereitaan. Tässä käännösasiassa Youngren oli aivan oikeassa. Molemmilla tavoin tuo kohta on käännetty.


(KF/JA huomio: Youngren kääntää jakeessa esitetyn "armo"-asian kuitenkin vähintäänkin kyseenalaisesti, sillä huomioiden sekä asiayhteys että Raamatun kokoilmoitus armosta, kyse ei ole jostakin Paavalin erityisestä Jumalalta saadusta "omasta armosta" (voitelusta puhumattakaan), jota hän voisi ikään kuin jakaa muille, vaan Jumalan armosta, joka on SAMA KAIKILLE. Eli vaikka jotkut käännökset kääntävätkin "minun armostani", Paavali ei oleta, että hänellä olisi jokin oma, erityinen armo itseään varten. Paavalin "oma armo" on sama Jumalan armo, joka kuuluu kaikille, ja josta kaikki ovat samoin osalliset).


Edellä oleva johdattaa helposti ajatukset siihen, että jumalasuhteen korjaantumisessakin on juuri siunauksien saamisella suurin merkitys. Kirjassa sanotaan suoraan, että Youngrenin työn tukija saa saman palkan ja siunauksen kuin Peter Youngren. Hän rinnastaa itsensä Paavaliin edellä kerrotun filippiläiskirjeen esimerkin mukaisesti. Youngren sanoo: ”Jumala käyttää sinua päivittäin ja siunaa sinua siinä, mitä teet. Myös Evankeliumi Kaikkiin Maihin – järjestön (EKM) työtoverina saat jakaa kanssamme palkan niistä miljoonista ihmisistä, jotka pelastuvat.”


Tämä lupaus koskee kirjan mukaan juuri niitä, jotka ovat mukana avustamassa maailmanlähetystä.

Fil.4:19: "Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa." Lainaan seuraavaa suoraan kirjasesta: ”Sana Kristus merkitsee 'Voideltua'. Se tarkoittaa, että jokainen työn tukija voi liittyä tähän ehtymättömään siunausten lähteeseen sen voitelun kautta, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa.” Youngren kertoo rukoillessaan pyytävänsä Jumalalta sellaista sanomaa, joka auttaisi hänen tukijoitaan vastaanottamaan Jumalan siunauksen. Samoin hän kehottaa heitä kylvämään jatkuvasti.


Golgatan sanoma kirjasen mukaan

Jes. 53: 4-5: "Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut." Peter Youngrenin selitys edelliseen raamatunkohtaan: ”Golgata yhdistää kaiken, minkä Jeesus on tehnyt edestämme: pelastuksen, parantumisen, vapauden ja menestymisen. Kaikki on meidän Golgatan tähden! Sinun tuellasi maailman evankelioimiselle on se syvä tarkoitus, että Golgatan evankeliumi voi saavuttaa jokaisen naisen ja miehen, pojan ja tytön tällä planeetalla.”


Kirjan mukaan työn tukija antaa Jeesukselle ja rakastaa Häntä lahjan kautta: ”Hiljenny nyt hetkeksi palvoaksesi Jeesusta. Sano Hänelle näin: ’Jeesus, kiitos, että voin henkilökohtaisesti siunata Sinua. Sinä iloitset, kun minä annan lähetystyölle. Jeesus, minä rakastan Sinua’.” Kirjassa ei puhuta siitä, että tulisi kiittää Jeesusta syntien sovituksesta ja armosta. Se juuri tuntuu kaikkein pahimmalta. Samoin niin sanottu laaja pelastuskäsitys on tyypillistä tälle kirjaselle ja menestysteologialle yleensä: Jeesuksen ristinkuolemaan liitetään pelastus, terveys ja menestys, jotka ihminen vastaanottaa uskolla. Kirja sen sijaan ohittaa ilman mainintaa edellä olevat Jesajan sanat: ”hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden”.


Youngren rukoilee tukijoittensa puolesta

Esimerkkejä rukouksista: ”Saatana, minä otan vallan sinusta, ja sidon ajatuksesi ja suunnitelmasi. Jeesuksen nimessä käsken sinua jättämään tukijani, heidän perheensä ja taloutensa rauhaan.” ”Herra, kiitos voitelusta, jonka olet elämääni antanut, juuri nyt rukoilen, että se annettaisiin myös jokaisen tukijan ja heidän perheidensä ylle. Isä, kiitän Sinua siitä, että voitelu murtaa ikeet. Rukoilen, että jokainen ies ja taakka heidän elämästään murtuisi.” ”Juuri nyt, Herra, rukoilen siunauksia Psalmin 112 mukaisesti heidän elämäänsä. Siunaa heidän lapsiaan ja salli heidän olla 'voimallisia maassa'. Rikkaus ja vauraus olkoon heidän huoneessansa.”


Menestysteologit sitovat edellisen esimerkin tavoin Saatanaa ja pimeyden voimia, usein jopa sairauksien ”henkiä”. Tähän ei löydy tukea Raamatusta. Kristus on voittanut ristillä Saatanan ja saamme kätkeytyä Kristuksen turviin ja suojiin kaikkea pimeyttä vastaan. Myöskään voitelun suhteen ei ole eritasoisia kristittyjä. Pyhä Henki on meissä kaikissa. Osa rukouksista oli aivan Raamatun mukaisia. Kuitenkaan ainoastakaan ei löytynyt mitään viitettä Jeesuksen ristin sovitustyöhön. Lyhyitä rukouksia kirjasen lopussa oli 18 kappaletta. Tässä lukemassani pienessä kirjasessa tuli esiin monta menestysteologialle tyypillistä asiaa, joita itse en pysty hyväksymään.