Ote kirjasta ”Katso Jumalan Karitsa”

 

The Message Bible raamatunkäännöksestä

 

Minäkeskeistä kristillisyyttä varten on omat raamatunkäännöksensä. Ne ovat teoksia, joita mainostekstit kuvaavat nykykielelle käännettyinä ja siten paremmin ymmärrettävinä käännöksinä. Kun niihin tutustuu huomaa usein, että käännöstyössä ei ole ollutkaan pääasia se, mitä Raamattu todella tarkoittaa milläkin asialla.

 

Tosi tarkoituksen välittämisen sijasta määrääviä tekijöitä ovat usein ilmaisumuoto, sanoman muuttaminen miellyttämään ihmistä ja eri yksityiskohdat, kuten esim. Pyhän Hengen erityinen korostaminen.

 

Esimerkkinä mm. Finis Dake’n raamatunkäännös, jonka tulkintojen pohjalta moni karismaattinen julistaja on rakentanut käsityksensä mm. asemastaan jumalana. Otan esimerkiksi yhden kohdan, Joh.4:24, joka suomalaisen 1938 käännöksen mukaan kuuluu:

”Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa”.

Dake Annotated Reference Bible toteaa tästä:

”Hän ei todella ole vain kaikkea sitä, mitä ihminen, enkelit ja muut luodut ovat tässä mielessä, vaan äärettömän paljon kaikkea suurempi, ja todellisuudessa ihminen on yksinkertaisesti Jumalan pienoiskuva ominaisuuksiltaan ja voimaltaan” (Dake Annotated Reference Bible, Finis Jennings Dake, Dake Bible Sales, Inc, Lawrenceville, Georgia, Old Testament, p. 587).

 

Toinen esimerkki on erityisesti Rick Warrenin kirjassaan suosima Eugene H. Petersonin The Message Bible (TMB), jota mainostetaan, että se on: ”Jumalan sana kirjoitettuna tuoreesti, nykykielellä joka vetoaa kaikenikäisiin ihmisiin. Asianmukainen teksti tälle ajalle”.

 

Petersonin tekstejä luettaessa tuntuu usein kuin lukisi aivan toista Raamattua. Seuraavassa yksi pidempi esimerkki, suom. 1938 käännös 1Kor6:18-20:

”Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne”,

TMB:

”Seksissä on kyse enemmästä kuin iho iholla. Seksi on yhtä paljon hengellinen mysteeri kuin fyysinen tosiseikka. Kuten on kirjoitettu: ’kaksi tulevat yhdeksi’. Koska haluamme tulla hengellisesti yhdeksi Mestarimme kanssa, meidän ei tule harrastaa sellaista seksiä, joka kaihtaa sitoutumista ja läheisyyttä, jättäen meidät entistä yksinäisemmiksi – seksiä, jossa ei koskaan voi tulla ’yhdeksi’… seksuaalisynnissä loukkaamme ruumiimme pyhyyttä, näiden ruumiiden, jotka tehtiin Jumalan antaman ja kaavaileman rakkauden mukaan, jotta tulisimme ’yhdeksi” toistemme kanssa”.

 

Henkilökohtaisesti olen tutustunut vain osaan sen luvuista, en koko kirjaan, mutta jo pieni otos antaa hyvän kuvan tyylistä. Seuraavassa lyhyitä esimerkkejä:

2Kor5:20: ”…antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa”,

TMB: ”…tulkaa Jumalan ystäviksi. Hän on jo ystävänne”.

 

Joh.14:28: ”… Isä on minua suurempi”,

TMB: ”Isä on elämäni päämäärä ja tarkoitus”.

 

Kol.2:10: ”ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää”,

TMB: ”Ette tarvitse kaukoputkea, mikroskooppia tai horoskooppia Kristuksen täyteyden ymmärtämiseksi ja sen ymmärtämiseksi kuinka tyhjä maailmankaikkeus olisi ilman häntä”.

 

Room.8:6: ”Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha”,

TMB: ”Omamielisyys näissä asioissa on umpikuja; Ju­malan huomioiminen johtaa mei­dät avaraan, vapaaseen elämään”.

 

Matt.16:25: ”Sillä joka tahtoo pelastaa elä­mänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen”,

TMB: ”Oma apu ei ole mikään apu. Oma uhrautuminen on keino (tapa, tie), minun kei­noni, itsenne löytämiseen, todelli­sen minänne (löytämiseen)”.

 

1Kor.2:7: " vaan me puhumme salattua Ju­malan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme”,

TMB: ” Jumalan viisaus... menee syvälle hänen tarkoitustensa uu­meniin... Se ei ole viimeisin il­moitus, vaan pikemminkin vanhin - siitä kuinka Jumala määritti ta­van tuoda ilmi hänen parhaansa meissä”,

jne. 

 

Berit Kjos kirjoittaa: ”Mutta eikä suurin osa The Message’a ole aivan oikeata? Ehkä. Niin on myös Jehovan Todistajien Raamattu. Kuitenkin vain muutaman avainjakeen vääristelyllä on saatu aikaan täysin erilainen sanoma. Kun vain ’pieninkin kirjain’ Jumalan Sanasta muutetaan, niin Sanan eheys kadotetaan. Jos The Message hyväksytään raamatullisena totuutena, kolme UT:n opetusten vastaista käsitystä leviää seurakuntaan yhdenmukaistaen totuuden suositun konsensusmielisyyden ja väärän yhteyden kanssa.

1. Koska Jumala on rakkaus, Hän ei voine olla niin julma, että antaa jonkun kärsiä tai karkottaa jonkun helvettiin. Joten älä puhu mitään raamatullisista (synnin) seurauksista tai rangaistuksesta.

2. Koska Jumala antaa anteeksi, älä ole liian huolissasi erityisistä synneistä kuten homoseksuaalisuudesta tai haureudesta. Jeesus ei haluaisi sinun loukkaavan ketään.

3. Koska Jumala on suvaitseva, älä arvioi muita. Ole suvaitseva kaikkia kohtaan, paitsi niitä jotka esittävät arvostelua.”

 

Minän teologian ja menestystieteen yhteys

Kun aiemmin Minän teologialle riitti Raamatun vääristely ja sinänsä oikeiden jakeiden esittäminen erillään asiayhteydestä tukemaan absurdia opetusta, nyt on tarjolla absurdia raamatunkäännöstä, johon itsekeskeinen opetus voidaan ankkuroida. Yleinen käsitys kristikunnassa on, että käännöksellä ei ole kovin paljon merkitystä. Kuitenkin nyt on tultu aikaan, kun kääntämisellä jo muutetaan asian merkitys aivan toiseksi. The Message on tästä erinomainen esimerkki.

 

Menestysteologia etenee siis ainakin kolmella rintamalla: Opetus ja julistus, kirjat ja omat raamatunkäännökset. Näin on keitetty kokoon keitos, jossa ihminen on keskeisellä sijalla ja Jumala ihmisen toiveiden ja halujen täyttäjä. Jumalan rakkaus esitetään yksipuolisena ihmistä kohti suunnattuna ikävöimisenä ja kaipaamisena, aivan kuin Jumala ei tulisi toimeen eikä haluaisi elää ilman ihmistä. Ihmisen tehtävä on löytää itsensä, oma minänsä, joka on jumala ja alkaa käyttää jumalan kykyjä ja mahdollisuuksia.

 

Juhani Aitomaa