PETOS TAISTELU VOITTO

 

Kirja-arvostelu: Viimeinen etsintä, (The Final Quest) Rick Joyner   (Klikkaa ja lue lisää Joyner’ista)

 

(Suomeksi: Petos Taistelu Voitto, Itätuuli Kustannus 1999)

 

Lähde: Joseph Chambers (amerikkalainen helluntaipastori, teol.tri), Paw Creek  Ministries

internet: http://www.pawcreek.org/articles.htm

 

Rick Joyner'in kirjalla The Final Quest (Lopullinen etsintä) pitäisi olla nimenä "Lopullinen valhe". Se on ehdottomasti suurin paketti äärimmäisiä valheita demoneilta ja paholaisilta, mitä olen milloinkaan arvostellut. Tämä kirja ei voi pettää ketään, ellei heitä ensin ole hypnotisoitu (mesmerized) näillä viimeisten päivien petoksilla. Sisältö on niin naurettava ja uskomaton, että joka sen uskoo, paljastaa olevansa uskonnollisesta petoksesta johtuvassa muuttuneessa tajunnan tilassa. Muista, että hypnotisoituna oleminen tarkoittaa "muuttunutta tajunnan tilaa." Antikristuksen lopullinen uskonto on velhoutta ja noituutta ja tämän pimeyden henki on jo syvälle juurtunut seurakuntamaailmaan.

Rick Joyner on äärimmäinen väärä profeetta. Hän on niin itsensä lumoissa, että uskoo omat valheensa ja ylentää itsensä oman tärkeytensä pimeässä tunnossa. Tarkastelkaamme hänen vajoamistaan nekromantiaan (kommunikointiin kuolleiden kansa), jonka hän avoimesti paljastaa kirjassaan. Joyner väittää menevänsä taivaaseen ja tapaa kaikki Raamatun ilmoituksen suuret miehet.

 

Lue, kuinka hän kirjansa mukaan kohtaa apostoli Paavalin:

    "Sitten tunsin pakottavaa tarvetta katsoa niitä, jotka istuivat valtaistuimilla, joiden ohi kuljimme. Kun katsoin, niin katseeni pysähtyi mieheen, jonka tunsin apostoli Paavaliksi. Kun katsoin taas Herraan, Hän viittasi minua puhumaan Hänelle.

    'Olen niin odottanut tätä' sanoin tuntien itseni kömpelöksi, mutta jännittyneeksi tästä tapaamisesta. 'Tiedän, että olet tietoinen siitä kuinka paljon sinun kirjeesi ovat ohjanneet seurakuntaa ja todennäköisesti ne edelleen saavat aikaan enemmän kaikki me toiset yhdessä. Sinä olet edelleen yksi kirkkaimmista valoista maan päällä.'

     'Kiitos' hän sanoi ystävällisesti. 'Mutta et ymmärrä kuinka paljon me olemme odottaneet teidän tapaamistanne. Sinä olet sotilas viimeisessä taistelussa; te olette niitä, joita jokainen täällä odottaa saada tavata. Me vain näimme nämä päivät himmeästi  rajoitetun profeetallisen näkymme kautta, mutta te olette valittuja elämään niitä. Sinä olet sotilas, joka valmistautuu viimeiseen taisteluun. Te olette niitä, joita me kaikki odotamme. '

     Edelleen kömpelyyttä tuntien jatkoin, 'Ei ole mitään keinoa osoittaa sitä arvostusta, jota tunnemme sinua ja kaikkia kohtaan, jotka auttoivat meitä suunnistamaan oikein elämällään ja kirjoituksillaan. Minä myös tiedän, että meillä on koko ikuisuus aikaa vaihtaa kunnioitusta, joten nyt kun olen täällä, niin salli minun kysyä: Mitä sanoisit sukupolvelleni, joka auttaisi meitä tässä taistelussa?'

    'Voin sanoa sinulle nyt vain sen minkä olen sanonut jo kirjoituksissani.  Haluaisin sinun ymmärtävän ne paremmin, kun tiedät, että epäonnistuin kaikessa, mitä olin kutsuttu tekemään,' Paavali sanoi katsoen minua määrätietoisesti silmiin.

    'Jumalan armon avulla pystyin saamaan tehtäväni loppuun, mutta en sittenkään vaeltanut kaikessa mihin minut oli kutsuttu. Epäonnistuin korkeimmissa tarkoituksissa, joissa olisin voinut vaeltaa. Niin on jokaisen. Tiedän, että jotkut pitävät rienauksena ajatella minusta, että olisin jotakin vähäisempää kuin suurin esimerkki kristillisestä palvelusta, mutta olin rehellinen, kun elämäni lopulla kirjoitin olevani syntisistä suurin. En sanonut, että olisin ollut syntisistä suurin, vaan että minä olin syntisistä suurin juuri silloin. Minun oli annettu niin paljon ymmärtää ja toteutin siitä niin  vähän. ” (The Final Quest, Rick Joyner, Morning Star Publications, 1996, pp. 131-132.)

 

    On helppo nähdä, että henki jonka kanssa Joyner puhui tässä hänen nekromantisessa aktissaan, oli valehteleva henki paholaisesta. Kaikki tässä keskustelussa on petollista ja väärää. Herra Joyner näkee itsensä niin korkeassa asemassa, että voi kohdella apostoli Paavalia alentuvasti. Vähätellä Paavalille annettua Jumalan Sanaa palvelee hänen ja hänen kaltaistensa korottamista; he muka ovat paljon tottelevaisempia ja lähempänä Jumalaa kuin miehet, jotka kirjoittivat Jumalan Sanan. Se on niin röyhkeää ja väärää, että olisi naurun paikka, ellei hän olisi vakavissaan.

   Hän lainasi Paavalin sanoja: "Mutta et ymmärrä kuinka paljon me olemme odottaneet teidän tapaamistanne." Jokaisella joka uskoo keskusteluihin nekromantiassa on vakava pulma. Ne jotka uskovat, että Paavali sanoi tämän Rick Joyner'in kaltaiselle harhaoppiselle luopiolle, tarvitsevat mielenmuutosta.

 

    Verratkaamme apostoli Paavalin todistusta yhteen edellä esitetyistä väitteistä. Joyner lainaa tätä kuulemaansa ääntä, jota hän sanoi apostoliksi: "Jumalan armon avulla pystyin saamaan tehtäväni loppuun, mutta en sittenkään vaeltanut kaikessa mihin minut oli kutsuttu. Epäonnistuin korkeimmissa tarkoituksissa, joissa olisin voinut vaeltaa. Niin on jokaisen. Tiedän, että jotkut pitävät rienauksena ajatella minusta, että olisin jotakin vähäisempää kuin suurin esimerkki kristillisestä palvelusta, mutta olin rehellinen, kun elämäni lopulla kirjoitin olevani syntisistä suurin. En sanonut, että olisin ollut syntisistä suurin vaan että minä olin syntisistä suurin juuri silloin. Minun oli annettu niin paljon ymmärtää ja toteutin siitä niin  vähän.”

 

    Se mitä Joyner väittää ja mitä Paavali sanoo on täysin erilaista. Tässä ovat Jumalan Sanat Pyhän Hengen puhumina: "Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat." (2Tim.4:7-8)

    Kun apostoli Paavali sanoi olleensa syntisistä suurin, hän puhui menneisyydestä, eikä syntisyytensä tilasta noiden sanojen kirjoittamisen hetkellä. Taas Joyner näyttää näkevän itsensä Pyhien Kirjoitusten uudistajana, jotta ne tukisivat hänen vääriä ilmestyksiään.

 

Okkulttinen transsi

 

    Joyner tunnustaa, että tämä kirja on pohjimmiltaan hänen kokemiensa transsien tulosta. Raamatun henkilöiden kokema raamatullinen ”transsi” on täysin erilainen kuin okkulttiset transsit, jotka ovat vain paholaisen jäljitelmiä. Raamatullinen ”transsi” oli suuren innoituksen tila, jossa henkilö hallitsi itsensä täysin ja sai kauniita ilmestyksiä Herralta. Okkulttinen transsi on muuttunut tajunnan tila, jolloin vieraat henget ottavat hallinnan. Näin Joyner itse puhuu kirjassaan tästä asiasta:

    "Kaikki tämän kirjan näyt alkoivat unella. Osa siitä tuli hyvin voimakkaan Herran läsnäolon tunnon alla, mutta suuri enemmistö tuli jollakin transsin tasolla. Suurin osa siitä tuli tasolla, jolloin olin edelleen tietoinen ympärillä olevista ja saatoin jopa olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan kuten esim. vastata puhelimeen. Kun ne keskeytyivät tai kun ilmestykset tulivat niin voimakkaiksi, että minun täytyi nousta ylös ja lähteä kävelylle, niin kun taas istuin alas, niin välittömästi olin taas siinä, mistä olin lähtenyt. Kerran kokemus tuli niin voimakkaaksi, että todella nousin ja jätin sen vuoristomajan, jossa olin etsimässä Herraa ja ajoin kotiin. Yli viikkoa myöhemmin palasin ja melkein heti olin juuri siinä, mistä olin lähtenyt."

 

    Joyner ei esitä mitään raamatullista perustelua yhdellekään näistä transseista. Itse asiassa on selvää, että koko kirja sopisi täydellisesti New Age- kirjakauppaan tai jonkin velhon kirjastoon. Näihin transseihin liittyen, Joyner antaa profeetallisen ilmestyksen tai transsien viisi tasoa, eikä taaskaan esitä mitään aitoa raamatullista perustelua. Nämä ovat hänen viisi tasoaan esitettyinä kirjassa The Final Quest:

    ENSIMMÄINEN TASO: "On monta profeetallisen ilmestyksen tasoa. Aloitustasoille kuuluu profeetallisia 'vaikutteita.' Nämä ovat aitoja ilmestyksiä. Ne voivat olla aivan äärimmäisen tarkkoja, kun tulkitsijat ovat kokeneita ja herkkiä niille.

   TOINEN TASO: "Näkyjä voi tulla myös vaikutusten tasolla. Ne ovat lempeitä ja ne täytyy nähdä 'sydämen silmillä.' Myös nämä voivat olla hyvin tarkkoja, erityisesti kun vastaanottajat ja/tai tulkitsijat ovat kokeneita.

   KOLMAS TASO: "Ilmestyksen seuraava taso on Herran läsnäolon tietoinen tunto eli Pyhän Hengen voitelu, joka antaa mieliimme erityisen valaistuksen. Tämä tulee usein kirjoittaessani tai puhuessani ja se antaa minulle paljon suuremman luottamuksen sanomani tärkeyteen ja tarkkuuteen.  Uskon, että tätä kokivat apostolit kirjoittaessaan UT:n kirjeitä.

   NELJÄS TASO: "'Avoimia näkyjä' esiintyy korkeammalla tasolla myöhemmin vaikutteita; ne pyrkivät antamaan meille enemmän selvyyttä, kuin meillä voi olla edes silloin, kun tunnemme Herran tietoista läsnäoloa eli voitelua. Avoimet näyt ovat ulkoisia ja näytetään selvästi kuten elokuvissa. Koska emme voi hallita niitä, minä uskon, että tällä tavoin tulevissa ilmestyksissä on paljon vähäisempi sekoituksen mahdollisuus.

   VIIDES TASO: "Vielä yksi profeetallisen kokemuksen korkeampi taso on transsi, sellainen kuin Pietarilla oli, kun hänet määrättiin menemään Korneliuksen taloon ja saarnaamaan pakanoille evankeliumia ensimmäisen kerran ja sellainen, kuin Paavalilla oli, kun hän rukoili temppelissä Apt.22. luvussa. Transsit olivat Raamatun profeettojen tavallisia kokemuksia.  Transsi on kuin unta, jossa olet valveilla. Sen sijaan että katselisit 'elokuvia'  kuten avoimessa näyssä, sinä tunnet olevasi elokuvassa, että olet todella siellä jollakin oudolla tavalla."

 

Rick Joyner hyökkää Raamattuun uskovia vastaan

 

    Joyner'in päätarkoitus kirjassaan on hyökätä kaikkia vastaan, jotka arvostelevat häntä tai uskovat Raamatun erehtymättömyyteen ja haluavat puolustaa totuutta loppuun asti. Kirjan osa 1 on otsikoitu "Helvetin joukot marssivat". Tämä joukko jota hän kutsuu "helvetin joukoiksi", ei voi esittää ketään muita kuin niitä, jotka kieltäytyvät uskomasta hänen julistamiinsa "uusiin ilmestyksiin". Jos sinä uskot, että hänen näkynsä ja profetiansa pitäisi tutkia Sanalla, niin hänen kuvauksensa koskee aivan ilmeisesti juuri sinua.

    Ensiksi tässä on hänen esittelynsä: "Tuo demoninen armeija oli niin laaja, että se ulottui silmänkantamattomiin. Se jakaantui divisiooniin kukin kantaen erilaista lippuaan. Etummaiset divisioonat marssivat sellaisten lippujen alla kuten ylpeys, itsevanhurskaus, kunnioitettavuus, itsekkyys, väärä tuomitseminen ja kateus. Siellä oli monta muuta pahaa divisioonaa näköpiirini takana, mutta nämä tämän kauhean helvetin joukon etujoukossa näyttivät olevan kaikkein voimakkaimmat. Tämän armeijan johtaja oli Veljien Syyttäjä itse."

 

    Sitten hän ilmaisee mielipiteensä tästä armeijasta ja siitä, mitä heidän vastarintansa oli määrä saada aikaan. "Tämä armeija marssi erityisesti seurakuntaa vastaan, mutta se hyökkäsi jokaista vastaan, jota vain voi. Tiesin, että se pyrki ennalta ehkäisemään tulevan Jumalan työn (move of God), jonka oli määrä pyyhkäistä massoittain ihmisiä seurakuntaan."

 

    Edelleen Joyner kuvailee, kuinka ihmiset joiden kanssa hän kamppaili, olivat saastaisia ja liman peitossa jonkinlaisten mielikuvituksellisten korppikotkien toimesta, jotka ratsastivat hänen vihollisillaan. Hän jopa kutsuu Pyhän Hengen voitelua näiden Raamattuun uskovien kristittyjen yllä "limaksi" (slime). Huomioi hänen sanansa. "Vielä pahempaa kuin korppikotkien oksennus oli inhottava lima, jota nämä demonit virtsasivat ja ulostivat niiden kristittyjen päälle, joilla he ratsastivat. Tämä lima oli ylpeyttä, itsekkyyttä jne., joka oli heidän jakautumisensa luonne. Kuitenkin tämä lima sai kristityt tuntemaan olonsa niin paljon paremmaksi kuin syyllisyys, että he helposti uskoivat demonien olevan Jumalan lähettiläitä ja he itse asiassa uskoivat, että tämä lima oli Pyhän Hengen voitelu."

 

    Ainoa ja oikea vastaus tälle väärälle kirjalle on Jumalan Sana ja aito Pyhän Hengen voitelu. Saatana taistelee aina sitä vastaan, mitä se pelkää. Vuosia sitten Jumala innoitti sydämeni ymmärtämään, että harhan ainoa vastalääke on totuus ja ainoa voima, jota pimeys ei voi sietää on valo. Juuri siksi tämä kirja hyökkää Pyhän Raamatun sanaa ja oikeaa Pyhän Hengen voitelua vastaan.

 

Pimeyden kaunis valtakunta

 

    Tämän kirjan kolmas osa vie lukijan okkultismin väärän kauneuden maailmaan. Se on otsikoitu: "Kotkien paluu". Tämän episodin villi fantasia näyttää kiehtovan jokaista, joka on joutunut vangituksi "Uuden Aallon" karismaattisten salaperäiseen maailmaan. Jättiläiskotkat ilmestyvät ja Joyner kertoo, kuinka kiihottavaa oli olla vuorovaikutuksessa näiden älykkäiden olentojen kanssa. Hän esittää yhden kysymyksen, joka kertoo jotakin niiden luonnosta. "'Mistä te tulitte?', minä kysyin."

    Tässä on hänen saamansa vastaus: "'Me syömme käärmeitä,' kotka vastasi. 'Vihollinen on meille leipää. Elatuksemme tulee Isän tahdon tekemisestä,  joka on paholaisen tekojen tuhoamista. Jokainen syömämme käärme auttaa meitä lisäämään näkyämme. Jokainen vihollisen linnoitus, jonka revimme maahan, vahvistaa meitä niin, että voimme lentää korkeammalle ja pysytellä ilmassa kauemmin. Olemme juuri tulleet pidoista ahmimasta Häpeän käärmeitä, jotka ovat sitoneet monia veljiäsi ja sisariasi. He tulevat olemaan täällä pian. He tulevat niiden kotkien kanssa, jotka jäivät auttamaan heitä tien löytämisessä ja suojelemaan heitä vihollisen vastahyökkäyksiltä.'"

 

    Voitko kuvitella Jumalan luomaa olentoa, joka lisää viisauttaan syömällä käärmeitä? Tämä paljastaa selvästi näiden kotkien demonisen luonteen. Sitten kotka paljastaa Joyner'ille olevansa mies, jonka hän oli aiemmin tuntenut, mutta muutettu nykyiseen olomuotoon .(!!) Kotka näyttää hänelle oven, joka oli oikotie hengellisen saavutuksen korkeammalle tasolle.  Sitten Joyner menee sisälle tuosta ovesta. 

 

    Tässä ovat hänen sanansa: "Kirkkaus jota katselin oli niin huumaava, että putosin välittömästi polvilleni. Kulta, hopea ja jalokivet olivat paljon kauniimpia kuin voi kuvailla. Ne kilpailivat kirkkaudessa elämän puun kanssa. Huone oli niin avara, että se näytti loputtomalta. Lattia oli hopeaa, pylväät kultaa ja katto oli yksi puhdas timantti, joka heijasteli jokaista milloinkaan tuntemaani väriä ja montaa tuntematonta lisäksi. Lukemattomia enkeleitä oli joka puolella puettuina viittoihin ja pukuihin, joiden alkuperä ei ollut tästä maasta.

    "Kun läksin kulkemaan huoneen läpi, kaikki enkelit kumartuivat tervehdykseen. Eräs astui esiin ja lausui minut tervetulleeksi nimeltäni. Hän selitti, että voisin mennä kaikkialle ja katsella mitä halusin huoneessa. Mitään ei kielletty niiltä, jotka tulivat ovesta. Olin niin kauneuden valtaama, etten voinut edes puhua. Lopulta huomautin, että tämä on vielä kauniimpaa, kuin puutarha oli ollut.  Hämmästyneenä enkeli vastasi: 'Tämä on puutarha! Tämä on yksi huoneista sinun Isäsi talossa. Me olemme sinun palvelijoitasi.'

   "Kun liikuin niin suuri joukko enkeleitä seurasi minua."

 

Tämän huoneen sisäpuolella Joyner kuvailee jotakin, jota hän kutsuu kauniiksi kiviksi ja jalokiviksi. Tässä on kuvaus yhdestä noista kivistä hänen itsensä kertomana: "Sitten katseeni osui kauniiseen vihreään kiveen. 'Mitä on tuon yhden sisällä?' kysyin lähellä seisovalta enkeliltä.

    'Kaikki nämä kivet ovat pelastuksen aarteita. Sinä olet nyt kosketuksessa taivaalliseen valtakuntaan ja tuo yksi on elämän ennalleen asettaminen,' hän jatkoi.

   Kun kosketin vihreää kiveä, aloin nähdä maan rikkaissa ja vaikuttavissa väreissä. Ne kasvoivat rikkaudessa mitä kauemmin käteni  oli kiven päällä ja rakkauteni kaikkeen näkemääni myös kasvoi. Sitten aloin nähdä harmoniaa kaikkien elävien välillä tasolla, jota en ollut milloinkaan ennen nähnyt. Sitten aloin nähdä Herran kirkkauden luomistyössä.  Se alkoi kasvaa, kunnes minun taas oli astuttava pois sen voimakkuuden vuoksi."

 

   Hesekiel antaa kuvan Saatanasta ja hänen luodusta viehtymyksestään jalokiviin ja kauniisiin esineisiin:  "Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal'olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä." (Hes.28:13-14) Totisesti Saatana ei ole kadottanut yliluonnollisia kykyjään vietellä ihmisiä kauneudellaan ja kirkkauden lupauksillaan.

 

Yhteenveto

 

      Haluaisin uskoa, että yksikään tunnustava uskova ei voisi joutua tällaisen villin spekuloinnin pauloihin. Yksi Saatanan työkaluista ihmisten houkuttelemiseksi on aina ollut mielten kiinnittäminen villeihin mielikuvitusjuttuihin. Kun puhdas mielikuvitus on varmasti suurenmoinen asia, niin sellainen joka on jättänyt Raamatun totuuden ja viisauden on yhtä lailla vaarallinen. D&D:n (Dungeons & Dragons, tietokonepeli) okkulttinen maailma ei paljon eroa tästä kirjasta The Final Quest. Milloinkaan ei Raamattu ole ollut  tärkeämpi. Siinä on kaikki se totuus, mitä tarvitset ottaaksesi selvän kurssin pelastuksen iloon ja Jumalan ikuiseen kaupunkiin.

 

Tule Herra Jeesus!

Suom. Samuel Korhonen