Otteita Roger Oaklandin kirjeestä Paul Crouchille

(kristillisen TBN TV:n johtaja) koskien room. kat. opin edis­tämistä TBN:n ohjelmissa:

 

Tarkoitukseni tämän kirjeen kautta on ilmaista huoleni siitä minne TBN on menossa. Vaikka sanotte edustavanne Jeesuksen Kristuksen evanke­liumia, on paljon esimerkkejä siitä, että yhtiönne on enenty­västi room. kat. kirkon työkalu ja esittää toista evankeliumia kuin se, joka johtaa Kristuk­seen.

Useita vuosia sitten vierailles­sani rakennuksessanne Costa Mesassa, huomasin kuvan, jossa te ja poikanne Matt kät­telette paavia Rooman Pyhän Pietarin aukiolla.

 

Huomasin myös, että tilois­sanne on esillä Taivaan ku­ningattaren (neitsyt Maria) patsas, jossa hänellä on kruunu ja sylissään Jeesus-lapsi.

Eräät ohjelmanne ja käytän­tönne osoittavat, että ette ole selvillä tai ette välitä room. kat. kirkon epäraamatullisesta opetuksesta. Ohjelmanne ei­vät ainoastaan hämmennä suurta joukkoa kristittyjä, vaan ovat myös hengellisesti tuhoa­via ja johtavat monet pitämään itseään kristittyinä, vaikka ei­vät Raamatun mukaan sitä olisi.

 

Usean vuoden ajan olen tutki­nut room. katolisen kirkon ”uusi evankeliointi” ohjelmaa. Ohjelman hyvin dokumentoitu tavoite on voittaa maailma ”eukaristian Jeesukselle”. Olen henkilökohtaisesti kuullut kun sanoitte, että olette poistaneet sanan ”protestantti” sanava­rastostanne. Tämä saa minut ihmettelemään, ymmärrättekö lainkaan miksi muinaiset us­konpuhdistajat protestoivat ja miksi monet olivat valmiit kuolemaan uskonsa tähden?

 

Palasin Roomasta joitakin ai­koja sitten. Näin kuinka monet vannoutuneet katoliset polvis­tuivat ehtoollisleivän sisältävän monstranssin (monstranssi on erityinen ehtoollisleipäastia, ks. kuva)

edessä. Katolisille opetetaan, että Jeesuksen Kristuksen uhri ristillä ei yksin ole riittävä. Eu­karistian sakramentti, jonka vain oikean katolisen kirkon papit voivat antaa, avaa tien pelastukseen. 

Oletteko selvillä, että yksi room.kat. kirkon uuden evan­kelioimisen tavoite on saada aikaan eukaristian Jeesuksen hallinta maan päällä? Tavoite on pystyttää Jumalan valta­kunta maan päälle Rooman paavin alaisuuteen. Ikävä kyllä monet ”protestanttiset” evan­keliset kristityt, joista monet kannattavat TBN:n toimintaa, haluavat myös ihmisvoimin pystyttää Jumalan valtakun­nan maan päälle.

Näyttää siltä, että tämä Valta­kunta nyt –liike sulautuu room. kat. tarkoitukseen.

 

...kirjamyyntinne sisältää mo­nia room. kat. uskontoa edis­täviä kirjoja. Kirjaluetteloa tut­kiessani löysin useita, ohessa vain muutama esimerkki. (Ro­ger Oakland listaa nimeltä n. 30 kirjaa, joiden otsikkokin jo viittaa room. katoliseen uskon­käsitykseen. Kuvassa pari ko. kirjaa).

 

Esimerkkini eivät millään muotoa ole täydellinen lista myymistänne kirjoista. Etsintä nettisivustostanne näyttää, että yli 800 kirjan kohdalla jo kirjan nimi osoittaa sen liitty­vän katoliseen uskontoon.

 

Traagista on, että tämä ei kuitenkaan ole kaikki! Kirja­myyntinne ei tarjoa ainoastaan katolista opetusta, vaan myytte myös kirjoja, joissa opetetaan, että hinduismi ja buddhismi ovat avuksi päästä lähemmäs Jumalaa. Kuinka ihmeessä mm. seuraavat myymänne kirjat voidaan yh­distää siihen, että sanotte pal­velevanne Raamatun Jee­susta: Hindu Wisdom for All God’s Children, Francis Cloo­ney (Hindu viisautta kaikille Jumalan lapsille), Taking Je­sus Seriously: Buddhist Me­ditation for Christians, John Cowan (Otetaan Jeesus vaka­vasti: buddhalainen meditaatio kristityille).

Paul, on vaikeata uskoa, että tämä edustamanne ”kristillinen baabelilaisuus” ei olisi tiedos­sasi. Dokumentoidakseni mitä olette tekemässä, tilasin useita näitä kirjoja ja sain ne teiltä.

 

...Tämä on häväistys Jumalaa kohtaan ja se pitää oikaista tai ainakin paljastaa.

On ilmeistä, että olette sopi­neet room. kat. kirkon viran­omaisten kanssa liittymisestä heidän uusi evankeliumi –oh­jelmaansa. Huomasin kuvassa jossa olit Roomassa, kuinka annoit paaville lahjaksi kyyh­kysen. Teidän työntekijänne kertoi minulle, että Costa Me­san päämajassanne oleva Ma­rian idoli ”Our lady of Loretto” on lahja sinulle ja vaimollesi Janille.

 

Kun olin Roomassa, katsoin ohjelmaanne TV:sta. Oli to­della hämmästyttävää huo­mata, että todelliset kristityt Roomassa, jotka eivät käy katolisessa kirkossa ja sen messuissa, leimataan ”kul­tiksi”. Kysynkin suoraan: min­kälainen on sopimuksenne katolisen kirkon kanssa? Kun katson kirjatarjontaanne, vas­taus on ilmeinen.

 

Jos haluat tavata minut hen­kilökohtaisesti, olen siihen valmis. On selvää, että teidän pitää julkisesti tunnustaa vir­heenne ja katua. Teidän tulee myös julkisesti varottaa ylei­söänne petoksesta, jota au­tatte leviämään.

 

Toivon ja rukoilen, että otatte asian vakavasti. TBN yhtiö voisi tavoittaa maailmassa myös oikealla Kristuksen evankeliumilla. Pyydän teitä tekemään oikein ja aloitta­maan heti.

(Käännös KF/JA).