VÄÄRENNETTY HENGELLINEN VOIMA JA KIRKKAUS

Counterfeit spiritual power and glory (by Bob Westbrook) 11/2/2000

 

käännös: Jarmo Pippola

 

 

Rakkaat lapset,  nyt on viimeinen aika; ja niin kuin olette kuulleet että antikristus tulee, niin on nyt moni antikristuksia tullut jo. Siitä me tiedämme että on viimeinen aika” (1 Joh.2:18)

 

Maailma tulee pian pyyhkäistyksi hengelliseen kapinaan niin suostuttelevasti ja kaikkialle tunkeutuvasti, että jokainen joka ei innokkaasti syleile sitä, tulee saamaan mielenvikaisen huomion.

Kun saatana ”synnin ihmisen” kautta, laskee valloilleen viimeisen hyökkäyksen totuutta vastaan ja tekee lopullisen turhan yrityksen hallita maailmaa, kansakunnat tulevat lyhyen aikaa palvomaan häntä. Mutta se ei tapahdu ainoastaan suostuttelemalla tai sotilaallisella tavalla, kun ”laittomuuden lapsi” ottaa hallintaa; hän demonstroi hämmästyttävää hengellistä voimaa. Tämä voima tullaan ottamaan vastaan suosionhuudoin, kuin alkuperä olisi Pyhältä Hengeltä.

 

Kun saatana ja hänen enkelinsä ”syöstään alas taivaasta” (Ilm. 12:9), nämä demoniset pettäjät piirretään ja esitetään meidän hyväntahtoisina hengellisinä opastajinamme ja viisaina muinaisina mestareina, jotka on lähetetty auttamaan meitä uuden tason ihmisyyden kehittymiseen. He kertovat meille, että meidän tulee aktivoida hengellinen voima, että he voivat asua meissä jokaisessa. Ne johtavat ” itsetietoisuuteen” – vanhaan väittämään ”te tulette olemaan kuin jumala”.

”Toivon” sanoma, jota tämä ”pelastaja” tulee saarnaamaan, on jo edustettuna hänen edelläkävijöissään. He julistavat, että ihmiskunta on tullut (evolve, kehittyä) uudelle tasolle, kehittyäkseen uudeksi lajiksi. Uuden tietoisuuden herääminen johtaa ihmiskunnan yliluonnollisen voiman manifestoitumisen alueille. Tämä tulee kulminoitumaan uusien ihmislajien ilmestymiselle, joita he kutsuvat ”homo novo”. He sanovat, että meissä asuvat piilevät jumalalliset voimat herättävät ja johtavat meidät kultaisen ajan valistuneiden joukkoon.

 

Psyykkisen voiman välityksellä ja ehkä biotekniikalla, ihmiskunta ottaa vastuun omasta kehityksestään. Heidän mukaansa, kun tämä tapahtuu, vallankumouksellinen uusi superihmisen laji syntyy. Ihmiset ovat valmiit hallitsemaan jumalallisella voimalla. Surullista on, että tätä sanomaa edistetään muutamien väärien opettajien toimesta kristillisessä maailmassa. Käyttäen kristillistä terminologiaa, nämä miehet ja naiset johtavat massoittain ihmisiä eksytykseen.

 

Käyttäen etikettiä ”kristitty” ja sen kaltaisia muita houkuttelevia nimiä, nämä suositut ja manipuloivat pettäjät ovat demonisen sanoman agentteja. Ovelilla ja aavistuksellisilla eksytyksillä nämä miehet puhuvat vakuuttavasti ”Jeesuksesta” ja ”Pyhästä Hengestä” johtaen tuhansia kuolettavaan vääryyteen. Pettäjät edistävät kieroutunutta teologiaa sanoen, että kristityt ottavat ”hallintavallan” koko maailmassa, että Jumalan valtakunta tulee ilmestymään kirkkaudessaan seurakunnassa, kristittyjen hallitessa voimalla ja kirkkaudella ennen kuin Jeesus ilmestyy. Itse asiassa, he lisääntyvässä määrin uudelleenmäärittelevät Kristuksen toisen tulemisen niin, että se on hänen fyysinen läsnäolonsa Jumalan kirkkautena seurakunnassa. Naivia, mutta heidän sanomansa kuulostaa samalta, kuin aito Jumalan kuningaskunnan evankeliumi. Mutta se on todellisuudessa alkusoitto demonisen uuden ajan sanomaan, käärittynä kristilliseen terminologiaan.

 

Kirjoitukset sanovat meille, että Jeesus saa hallintavallan, kirkkauden ja kuningaskunnan maailmassa, kun Hän aloittaa hallintansa voitokkaan paluunsa kautta alistamalla maailman valtakunnat. ”Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä (jota ei tuhota). ( Dan.7:13-14)

 

Opetuslapset näkivät kerran häivähdyksen Jeesuksen tulevasta kirkkaudesta Kirkastusvuorella. He näkivät voiman ja kirkkauden tulevasta Jumalan kuningaskunnasta. Tämä tullaan havaitsemaan ainoastaan silloin, kun Jeesus palaa fyysisesti hallitsemaan maata. ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle” (Matt. 25:31). ”Silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella” (Mark. 13:26). Mutta tänään monet seurakunnassa etsivät epäasianmukaisia fyysisiä manifestaatioita tästä kuningaskunnan voimasta ja kirkkaudesta nyt, ja avaavat itsensä väärennetyn hengellisen voiman vaikutuksille.

 

Kyllä, jonain päivänä me tulemme hallitsemaan Jeesuksen kanssa, ja Hän tulee jakamaan kirkkauttaan. Johannes kertoo meille: ”rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia ,eikä vielä ole käynyt ilmi mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1 Joh.3:2). Mutta se ei tapahdu ennen kuin Hän tulee takaisin ja perustaa kuningaskuntansa. Eksytyksen saarnaajilla se on toisinpäin, ja he opettavat seuraajiaan vastaanottamaan väärän kristuksen.

 

Väärät opettajat, jotka opettavat Jumalan Valtakunta Nyt-teologiaa (Kingdom Now), Dominion-teologiaa (hallinta-), Manifest Sons of God (Manifestoituneet Jumalan pojat-), Latter Rain-teologiaa (Myöhäisade-), tai muita variaatioita, kierouttavat ja vääristävät opetuksen tavalla, joka tulee sopimaan hyvin antikristuksen sanoman kanssa.  He opettavat, että Kristus ottaa hallintavallan, voiman ja kirkkauden seurakunnan kautta ja niin Hänen kuningaskuntansa maailmassa on jo aikaisemmin ennen Hänen tuloaan. Älä hämmenny ajattelemaan, että tämä on hienoinen, vähäinen näkemyksellinen ero. Tämä menee evankeliumin ytimeen Jumalan kuningaskunnasta. Se ei ole vain mielipiteen eroavaisuus teologisessa mielessä. Nämä väärät opettajat ovat vetämässä seuraajiaan etsimään näitä asioita nyt – etsimään hengellisen voiman kokemisia ja kirkkautta, johtaen uuteen kirkastettuun ihmisheimoon, ”manifestoituneisiin Jumalan poikiin”.

 

Esimerkiksi: katsotaan näitä lainauksia ”apostolisesta” Internet-sivustosta. Doug Fortune on sitä mieltä, että ehkä meidän ei tulisi katsoa profetioitten täyttymistä Kristuksen takaisintulosta. Sitten hän sanoo, että kuningaskunta tulee ilmestymään toisella tavalla, tavalla joka on ”yhtenäinen Jumalan lopullisen tarkoituksen kanssa…joka antaa muodon itsestään (Jumalasta) ihmisissä, jotka ovat hänen kaltaisiaan ja luonteisiaan, täyttäen maan ja saaden vallan tuoden monia poikia Kristuksen kirkkauteen maailmassa”. Näetkö kuinka hienovarainen ja salakavala tämä eksytys on? Sanat kuulostavat kristillisiltä, mutta idea niiden takana on demoninen.

 

Doug Fortune jatkaa sanoen ”uskon Jumalan määrittelevän (define) uuden lajin, hengellisesti sanoen. Uskon että hengellinen DNA, jos voin sitä niin kutsua, tässä uudessa lajissa on erilainen kuin suurimmassa osassa kristikuntaa tänään…hän on samaa hengellistä DNA:ta, kuin Jeesus  Kristus…koska se on Jeesus, joka elää elämää monijäsenisessä yhteisessä ihmisessä (corporate Man)…uusi laji, erilainen hengellinen DNA, kuin ensimmäinen ihminen…tämä on toisen ihmisen hengellinen DNA…Jumala on synnyttämässä tämän uuden luodun ihmisen maailmaan nyt! Tämä on se syntymä, jota monet profeetat ovat aistineet tänään. Jotkut kutsuvat sitä tuoreeksi voiteluksi, herätykseksi, uudeksi aikakaudeksi, nuorten heräämiseksi; se on kaikkia noita asioita, mutta se on enemmän…se on salaisuus, joka on kätketty vuosisatojen ajan, mutta nyt paljastettu, joka on Kristus meissä, uuden luomisen ihminen, Kristuksen ilmestyminen (manifestation) maailmassa”.

 

Latter Rain –nettisivuilla (Myöhäissade) Jay Atkinson kirjoittaa hämmästyttävän harhaopin koskien ”Manifest Sons of God” ja ”Man-child ilmestys” (Poika-lapsi) teologiaa: ”onko tämä korporatiivinen Jeesus (Corporate Jesus) josta monet ovat puhuneet ollen Hänen todellinen monijäseninen ruumiinsa, joka täyttää maailman kuin alkunäytöksenä, tai jopa Hänen tulemuksensa täyttymyksenä? En ole usein tuntenut tällä tavalla, mutta opiskelun ja dialogisen keskustelun sekä profetian huomioitten kautta se on tullut minulle näin”.

 

Se mitä nämä ihmiset kutsuvat ”Kristuksen manifestoitumiseksi” tulee oikeastaan sopusointuun antikristuksen manifestoitumisen kanssa ja hänellä tulee olemaan massoittain ”kristittyjä” hyvin valmistautuneina hyväksymään hänen ”valtakuntansa”. Sen tähden sinun, kristitty, tulee olla varovainen, kun kuulet sanat jotka ovat tänään trendikkäitä: ”herätykset, voitelut, profeetat, apostolit” jne. Nämä ovat hyvin vaarallisia oppeja, ja valitettavasti hyvin vallitsevia joissakin yhteyksissä seurakunnissa tänään. Surullista, että monet kristityt kuulevat jotain tällaista saarnapöntöistään seurakunnissa, mutta heillä ei ole erottelun kykyä ymmärtää kuinka kuolettavia kristillis-tyylisiä sanoja ne ovat.

 

Yksi suosittu kristillinen saarnaaja näiden oppien suhteen on Rod Parsley. Olin järkyttynyt ja kauhistunut hänen sanoistaan TV-ohjelmassa 29. lokakuuta 2000: ”sinun on mentävä läpi Isä Jumala-synnytyskanavan ja Äiti Ajan kanssa - sinut tullaan synnyttämään – aivan uusi laji, joka ei ole vielä koskaan kulkenut maan päällä – Pyhällä Hengellä hallittu seurakunta (a church possessd by the Holy Ghost)”. Ja tämä oli hänen nettisivuillaan: ”sinut tullaan synnyttämään lopulliseen uuteen ihmislajiin. Jumala, Hän itse, synnyttää vallankumouksellisen jäännöksen ihmisiä, jotka tulevat hallitsemaan vastustamattomalla Pyhän Hengen voimalla”.

 

Tämä sanoma on toistettu yhdestä muodosta toiseen monien saarnaajien kautta. Se on kokonaan väärä, moitittava, inhottava, vastenmielinen ja Jumalan valtakunnan evankeliumin väärä esiintyminen. Peruste sille, että seurakunta on menossa läpi synnytysprosessin tullakseen uudeksi ihmislajiksi, on aivan epäraamatullinen. ”Äiti Ajan” konsepti on liittynyt pakanauskomuksiin, sisältäen Hindu- jumala Kalin ja okkulttisten matkojen, reittien kautta pääsyn uuden aikakauden Vesimiehen aikaan (New Age of Aquarius).

 

Kuuntele! Meidän tulee olla varuillamme enemmän kuin koskaan. Eksytykset lakaisevat läpi kristillisen seurakunnan ja monet ystävistäsi eivät tule näkemään siinä mitään väärää. Koska ne ovat naamioidut tuttavallisella terminologialla ja niiden sallitaan tulla esiin ”hengellisen voiman” ja ”kirkkauden” nimellä. Näin monet tulevat harhautetuksi.  Älä sinä tule harhautetuksi.