Missä sijaitsee Golgata?

"Mielestäni siitä ei ole epäilystäkään... maailmanhistorian suurin ja tärkein tapahtuma oli ristinkuolema." Näin sanoo Alexander Maclaren kuvatessaan Jeesuksen ristinkuoleman merkitystä. "Risti on maailmanhistorian keskipiste; Kristuksen syntymä ja kuolema ovat kaiken maailmanajan keskipisteessä."

Todellakin, vuosisatojen ajan oppineet ja teologit ovat tutkineet Jeesuksen elämän viimeisiä päiviä. Vuosien ajan eräs tärkeä kysymys on vaivannut monien mieliä: Missä on oikea Jeesuksen ristinkuoleman tapahtumapaikka ja onko paikalla sinänsä mitään merkitystä?

Jerusalemissa tunnetaan useita paikkoja Jeesuksen ristiinnaulitsemispaikkoina. Paikan nimi "Golgata" tarkoittaa "pääkallon paikkaa". Kaksi niistä tunnetaan parhaiten. Vanhan kaupungin luoteispuolella on pieni kallio, jonka rinteessä olevat kuopat muistuttavat monien mielestä pääkallon silmäkuoppia. Sen lähellä on muinainen hautapaikka, joka tunnetaan Puutarhahaudan nimellä.

Toinen hyvin tunnettu paikka sijaitsee Pyhän Haudan kirkon suojissa. Se on vanhin olemassa oleva kirkkorakennus. Kuningatar Helena, keisari Konstantinuksen äiti, rakennutti sen 4:llä vuosisadalla jKr. Ennen tätä paikalla sijaitsi Venus-jumalattarelle pyhitetty temppeli, joka puolestaan oli rakennettu 2:lla vuosisadalla eKr. pystytetyn hashmonealaisen juutalaismonumentin paikalle.

Mainituilla paikoilla on pitkät perinteet. Professori ja historioitsija Ernest L. Martinin mukaan, " yksi asia on niille yhteinen ja se on, että ne sijaitsevat väärissä paikoissa."

Useita vuosia sitten prof. Martin halusi lähestyä kysymystä uudella tavalla ja teki mielestään merkittäviä löytöjä. "Selkein osa löydöistä keskittyy eräiden selvien UT:n ja VT:n kohtien ympärille, jotka on vuosisatojen ajan ylenkatsottu", sanoo Martin esitellen uusinta kirjaansa "Secrets of Golgotha" (Golgatan salaisuudet).

Martin työskenteli arkeologi Benjamin Mazarin johdolla Temppelivuoren kaivauksilla -60 luvulla ja opiskeli Jerusalemin maantieteellistä historiaa Israelin johtavien asiantuntijoiden opastuksella.

"Kiinnostukseni aiheeseen herätti muuan tietty tosiseikka... ristin juurella toimitusta valvova sadanpäämies oli kykenevä näkemään Temppelin esiripun repeytymisen (ulkopuolinen verho, hepreaksi "Masach"). Tämän kykeni näkemään vain itäsuunnasta eikä mistään kohdin lännestä päin."

"Vaikka tämä itsessään ei ole vielä todiste niin se inspiroi minua tutkimaan asiaa."

Historian lähteet ovat yhtä mieltä siitä, että valtava n. 24 metrinen raskas temppelin esirippu sijaitsi paikassa, josta se voitiin nähdä vain Öljymäen laelta. "On fyysinen mahdottomuus, että yksikään Jerusalemissa olisi voinut nähdä tämän verhon etelästä, lännestä tai pohjoisesta käsin - kuitenkin kaikki nykyiset paikat sijaitsevat näillä suunnilla," sanoo Martin.

Martinin tutkimusten jatkuessa hän kävi läpi satoja muinaisia kirkon- ja muita kirjoituksia ja heprealaisia sekä kreikkalaisia Raamatun lähdetekstejä.

Hänen tutkimuksensa osoittaa, että Raamattu itse sanoo ristiinaulitsemispaikan olleen "pyhä paikka", paikka jonka Johannes liittää temppelirituaaleihin ja jota heprealaiskirje kuvaa "ulkopuolella leirin" sijaitsevana (Joh. 19:20, Heb. 13:10-14).

"Ulkopuolella leirin" ei ole vain tapauksen kuvausta vaan se on tietyn paikan nimitys. Tämä paikka tunnetaan Raamatun ja muiden historiallisten lähteiden mukaan. Historioitsija Ory Mazar työskenteli Martinin apuna osassa tämän tutkimusta. Hänen mukaansa kyseinen paikka oli "punaisen hiehon alttari" nimellä tunnettu tietty alue. Vaikka alttari sijaitsi kaupungin ulkopuolella Öljymäellä sillä oli keskeinen merkitys temppelipalvelukselle. Se oli tärkeimmän uhrin, syntiuhrin suorituspaikka.

"Mooseksen lain mukaan kukaan ei voinut astua pyhälle Temppelin alueelle ilman ulkopuolella leirin tapahtuvaa syntiuhrin suorittamista," sanoo Mazar.

Martinin mukaan Raamattu itse antaa kuvauksen paikasta nimeltä "Golgata" 2.Sam. luvussa 15. Siellä paikka mainitaan nimellä "The Place of the Head" (suomenkiel. Raamattu puhuu vain vuoren laesta - samoin englanninkieliset käännökset). Tuolla paikalla kuningas Daavid pysähtyi rukoilemaan paetessaan Jerusalemista Jerikoa kohti. Heprealainen teksti on selvä ja se mainitsee paikan nimeltä "Pään paikka" (The Place of the Head).

"Mikä vaikuttaa minuun eniten ja mikä antaa mielestäni asialle merkitystä on, että tämän mukaan Jeesus naulittiin ristille juuri lähellä keskeistä syntiuhrin suorituspaikkaa. Tuo paikka oli ollut keskeinen osa temppelipalvelusta jo yli 1000 vuoden ajan", toteaa Martin. "Golgatan todellinen sijainti on tärkeä koska se todistaa Jeesuksen Kristuksen kirjaimellisesti tulleen uhratuksi lopullisena syntiuhrina maailman syntien edestä Kirjoitusten ja esikuvien mukaan. Tapahtumapaikka oli VT:n lain mukaan temppelipalveluksessa käytetty syntiuhripaikka. Tuo kaikki tapahtui Öljymäellä Jerusalemissa ja se toimi todistuksena Hänen opetuslapsilleen jotka olivat tapahtumaa todistamassa ... Hänen profetiansa kävi toteen - Hän oli ja on todellakin Jumalan Karitsa!" ("...joka pois ottaa maailman synnin..." )

Jerusalem Christian Review

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi