Mikä on Kristityn Foorumi – perusinfo:

Kristityn Foorumi ry on järjestö, joka pyrkii auttamaan kristittyjä välittämällä ajankohtaista ja monipuolista Raamattuun perustuvaa kristillistä opetusta ja tietoa. Sen perustajajäsenet ovat vakaita, aktiivisia uskovia. Painotamme Raamatun asemaa Jumalan ainoana ja täydellisenä ilmoituksena aikamme ihmisille. Sana on kristillisen elämän ylin ohje ja auktoriteetti. Sen valossa pitää jokainen kristilliseksi mainittu opetus tutkia. Ajassamme on paljon sellaista kristillisyyden nimellä kulkevaa opetusta ja käytäntöä, joka ei kestä, kun sitä tutkitaan Raamatun valossa.

 

Jeesus Kristus oli tosi Jumala ja tosi ihminen maan päällä. Hänen kuolemansa ristillä on meidän sovituksemme Pyhän Jumalan edessä. Jeesuksen persoona ja Jumalan työ, jonka kautta pelastumme iankaikkisesta kadotuksesta, on Raamatun keskeinen ilmoitus. Jumalan Sana avautuu vasta, kun Jeesuksesta tulee omakohtainen Vapahtaja. Jumalan lapseksi ja Hänen seurakuntansa jäseneksi liitytään, kun synnintunnon kautta hyväksytään Jeesuksen sovitustyö omakohtaisesti.

 

Pyhä Henki ilmoittaa meille Kristuksen ja opettaa Hänestä, Kristus näyttää meille ja johtaa meidät Isän tykö – tässä meillä on Raamatun yksi Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki, täysin yksi ja yhtä. Pyhä Henki todistaa Kristuksesta, ei itsestään, Hän tuo julki Kristusta, ei itseään, kuten Raamattu selvästi sanoo.

 

Kristillisen Foorumin toive on auttaa jokaista kasvamaan hengellisesti. Julkaisemme artikkeleita, jotka käsittelevät hengellisen elämän tapahtumia ja ilmiöitä Sanan pohjalta. Pyrimme tuottamaan monipuolista kirjallista ja kuvallista materiaalia, jonka kautta maailman tapahtumia tarkkaillaan Raamatun valossa.

 

Kristityn Foorumi on yhteydessä useisiin kristillisiin uutispalvelimiin ja hengellisiä ilmiöitä ja muita maailman tapahtumia Raamatun pohjalta tarkkaaviin järjestöihin maailmassa.

 

 

Kristityn Foorumi, PL 571, 33101 Tampere

Lähetä sähköpostia

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit