Kuka on kansojen profeetta - onko hän Cindy Jakobs?

 

1Joh.4:1

Cindy Jakobsia mainostettiin jo 2001 Brisbanen Burning Heart konferenssin, jonka tarkoitus oli ”nostaa esiin Jeesus-tyyppinen sukupolvi”, esitteessä: ”Past. Cindy Jakobs on laajalti tunnustettu kansojen profeettana”. Samoin häntä mainostettiin Women of Destiny Raamatun[1] (kuva seur. sivulla) ”editoijana”. Hän on ottanut täysin epäraamatullisen arvoaseman. Missään naisia ei kutsuta profeetoiksi (eng. prophet) [2] vaan heillä on oma nimitys (eng. prophetesses[3]). Eräässä kohdassa mainitaan kuinka nainen otettiin profeetan asemaan kun miehet välttelivät vastuutaan, mutta missään raamatunkohdassa ei naisen kohdalla puhuta etenkään kansojen profeetasta[4].

 

Cindy Jakobs sanoo Peter C Wagnerin olevan oppi-isänsä: ”Peter Wagner on todella minun hengellinen isäni, hyvin paljon kuten isä. Kutsun häntä isäkseni”. Hän on myös kirjoittanut kirjan Possessing the Gate of the Enemy (vihollisen portin valtaus). Mutta mitä teemme tällä ”portilla” jos saamme sen haltuumme?

 

Tutkiva kristillinen journalisti Jackie Alnor raportoi videosta jolla Jakobs esiintyy: ”Jakobs aloittaa kasvoillaan oudon kylmä ja kuollut ilme, ikään kuin jonkun vallassa”.

”Olemme täällä koska taivaallisissa joukoissa tapahtuu muutoksia... Miksi Daytona Beach? (paikka jossa ko. tilaisuus oli). Jumala on hyvin tarkka paikkojen suhteen. Hän valitsee paikat kuten hän valitsee ihmiset. On paikkoja, jotka on erityisesti varattu voitelun ja (jumalallisen) vierailun (varalle) ja mitä muuta olemme löytäneet ja mistä olemme puhuneet puhujien kesken... ”

 

Mitä Jakobs tässä sanoo? Kaikki tämä on täysin epäraamatullista. Mikä joukko vaihtuu taivaassa? Mitä tuollainen maininta ylipäätään merkitsee kenellekään? Uuden liiton mukaan Jumalalla ei ole mitään paikkaa jossa Hän erityisesti ilmestyisi. Jeesus mainitsi Samarian naiselle, että kysymys ei ole siitä missä ja koska, ei edes Jerusalemin ja samarialaisten Gerasimin vuoren ollessa kyseessä, vaan kyse on yksinkertaisesti ”hengestä” ja ”totuudesta” (Joh4:21-24).

 

Cindy jatkoi: ”Seurakunnat, kuten Denverissä, Coloradossa, jossa Kathryn Kuhlman saarnasi, ja muut paikat joissa ei nyt koeta mitä haluttaisiin kokea, niissä ilmestyvät ihmiset kuten Smith Wigglesworth ja Aimee Semple McPherson... koen, että Pyhä Henki sanoo: missä ovat Aimee Semple-McPhersonit? Uskon, että Jumala tuo esiin kansan, joukon McPhersoneita ja Kuhlmaneja... Vuosien ajan tuli etenee. Ja Jumala tuo ihmiset paikkaan jossa tuli syttyy”.

On epäselvää tarkoittaako Jakobs mainittujen ihmisten ”ilmestymisellä” heidän haamujaan vai mitä?

 

Edelleen: ”...ilmestykset jotka olen saanut äskettäin Herralta, kun Jumalan kunnia on tullut, ajattelin että kuolisin! Ajattelin etten fyysisesti kestä kunniaa. Tunsin olevani epäpuhdas, mutta meidän ei tule pelätä tulta. Meidän tulee toivottaa se tervetulleeksi koska Jumala haluaa pyhän morsiamen”... Sitten hän kirkuu ”voitelun” alla: ”Oi, oi, koetteko tämän?” ja laskee kätensä ihmisten päälle sanoen: “ota vastaan Jumalan tuli”. Samalla hän kirkuu ”tulta” kerta toisen jälkeen. Hänen äänensä muuttuu epämiellyttävän kuuloiseksi kun hän ilmoittaa: ”...Herra sanoo: uusi hengen aalto on tulossa ja Herra näyttää minulle, että Daytona Beach on porttikäytävä Jumalan tulelle”.[5]

 

Jakobs profetoi, että Uudesta Seelannista löytyy valtava mineraaliesiintymä ja maan talous puhkeaa kasvuun ja sen seurauksena varat ohjautuvat seurakunnan tarpeisiin. Maa lähettää paljon lähetyssaarnaajia maailmalle. Samalla viikolla, kun Jakobs antoi profetiansa, maan valuutan arvo heikkeni suuresti. Edelleenkään profetiasta ei ole mitään merkkejä.[6]

Raamatun mukaan profeetat ovat: valheprofeettoja, suloisesti puhuvia profeettoja (jotka tosin kuuluvat väärien profeettojen ryhmään) tai aitoja Herran profeettoja. Tänä aikana on runsaasti myös profeettakouluja[7]. Yksi merkittävä hahmo tässä touhussa on Bill Hamon, joka nimittää itseään sekä apostoliksi että profeetaksi. Hamonin poika opetti 2Kun4:8-37 kohdasta, jossa suunemilainen vaimo saa palkan (hänen poikansa paranee) osoitettuaan vieraanvaraisuutta Elisalle. Hän opetti, että jos ne, joilla on uskosta osattomia lapsia, antavat Hamonin profeettakoululle 1000 USD, niin Jumala palauttaa nuo lapset taivasten valtakuntaan. Erään henkilön sanotaan antaneen 7000 USD seitsemän lapsensa pelastumiseksi. Tämä on vielä pahempaa kuin room.kat. kirkon anekauppa.  

 

Väärät profeetat ovat Raamatussa yleisiä (kuten osoittaa esim. 1Kun 18 luku ja 22 luku). Mikään ei ole muuttunut. Joka väittää olevansa profeetta tai apostoli on joko väärä tai oikea. Yleisimmin väärä. Raamatun aikaan oikeat profeetat olivat vähemmistönä, niin nytkin. Suloisesti puhuvat profeetat ovat vääriä, mutta heidän paljastumisensa on hankalampaa, koska he osaavat salata itsensä. Muistamme, kuinka Raamattu kuvaa kuningas Saulin sydämessä olleen murhanhimon, mutta kun hän saapui Jumalan miehen, Samuelin eteen, hän profetoi (1Sam. 19 luku). Saul profetoi oman sydämensä ja euforisen ilmapiirin vaikutuksesta. Näin tapahtuu nytkin: euforista profetiaa. Euforiset profeetat profetoivat kaikkea korkealentoista ja antavat suuria lupauksia. He eivät läpäise oikean profeetan testiä.

 

Eräs Jan Painter niminen “profeetta” puhui suositusta teemasta: kuinka maailman rahat tulevat Jumalan lasten käyttöön. Hän kehotti läsnäolijoita nostamaan sormensa ylös ja sanomaan: ”Raha tule tänne, minulla on sinulle käyttöä”! Tällainen hullutus saa kristityt huonoon huutoon maailman silmissä.

 

(KF: Euforiset profeetat lupaavat rahaa, parantumista ja valtavaa herätystä. Kuten Howard Browne, Hinn ja muut, myös vähemmän tunnetut nimet, kuten David Cartledge Australiassa ovat lupailleet, kuinka suuret stadionit käyvät pieniksi ihmisten kokoontuessa ihmeet ja merkit herätyskokouksiin. Tätä herätystä on profetoitu jo vuosikymmeniä ja lisäksi vieraillessaan eri paikkakunnilla nämä profeetat lupaavat samaa koskien ko. paikkoja.)


Jumalan todellisia profeettoja ei tarvitse nimetä eikä heidän muutenkaan tarvitse todistella itsestään. He tekevät työtään, joka raamatullisesti aina sisältää varoituksen sanaa. Raamatusta ei löydy profeettaa, joka ei olisi varoittanut. Tämä on profeetan keskeinen tehtävä. Niin on aina ollut ja tulee olemaan.

(Otteita Philip Powellin artikkelista When is a Prophet NO Profit? - Is Cindy Jacobs Really A Prophet to the Nations?, alaviitteet Kristityn Foorumi/JA)

 

 

Artikkeleita on lupa tulostaa omaan käyttöön ja muille jaettavaksi, kunhan se tapahtuu ilmaiseksi. Kristityn Foorumin tekstejä saa myös vapaasti lainata omiin kirjoituksiin, mutta lähde on aina mainittava.

 

 [1] KF lisäys: Ko. Raamatun mainostekstissä sanotaan: Useimmat kristityt naiset haluavat mentorin auttamaan heitä uskontiellä. Järjestöjen johtajat ovat innokkaita ohjaamaan muita, mutta toteavat kyvyttömyytensä kohtaamaan henkilökohtaisesti monien ohjausta haluavien naisten tarpeet. The Women of Destiny Bible voi auttaa molempia ryhmiä. Se liittää yhteen maailman arvostetuimpien karismaattisten naisjohtajien viisauden ja NKJV:n tekstin ja tekee mahdolliseksi tuoda esille naisjohtajien kokemukset Jumalasta, heidän taistelunsa ja voittonsa, heidän parhaat neuvonsa toisille naisille, naiset jotka ovat asiantuntijoita omilla (heng.) alueillaan ja ainutlaatuisesti varustetut auttavat muita kasvamaan Jumalan tuntemisessa.

[2] KF: Raamatun alkukielessä nais- ja miesprofeetan nimi kirjoitetaan eri tavalla, VT:n hepreaksi naisprofeetta on haybn ja mies- aybn, UT:n kreikassa nainen prophetis ja mies prophetes. Eng. kielinen Raamattu erottaa myös nimet. Kirjoittaja viittaa siihen, että nykykarismaattiset ”naisprofeetat” käyttävät itsestään nimitystä, joka Raamatussa on miesprofeetalla ajatellen täten varmaan saavansa enemmän arvovaltaa. Mutta tapa on epäraamatullinen: profeettaa merkitsevä nimi on erilainen miehelle ja naiselle. Profeetta sanan sanajuuri viittaa aina selvään muiden edessä ja muille puhumiseen – ei sellaiseen nykyhöpinään, jota monet nykyiset karismaattiset harrastavat. Naisen ollessa kyseessä ainakin yhden kohdan mukaan naisprofeetta tarkoittaa (mies)profeetan vaimoa, Jes.8:3

[3] KF: Raamatussa nimetyt ovat Mirjam 2Moos15:20, Debora Tuom4:4, Hulda 2Kun22:14, Nooadja (väärä profeetta) Neh6:14, Hanna Luuk2:36

[4] KF: prof. Jeremiasta Raamattu käyttää tätä nimitystä Jer1:5

[5] KF: Jakobsin esiintyminen sopii noituuteen, mutta ei kristillisyyteen. Samoin maininta ”käytävästä”, jonka kautta toisesta, jumalallisesta, ulottuvuudesta purkautuu ”tuli”, tai ”voitelu” meidän maailmaamme on okkulttinen käsitys. Okkultismissa tunnetaan myös erittäin hyvin erityiset paikat, joissa ”voimat” vaikuttavat. Jakobs puhuu aivan selvästi samaa kieltä opettaessaan Jumalan valitsevan paikkoja ilmestymiselleen. Hän sanoo kokevansa itsensä epäpuhtaaksi Jumalan läsnäolossa, joka toki on raamatullinen kokemus, mutta hän liittää sen täysin epäraamatulliseen ”pyhän morsiusjoukon” valmistamiseen. Tämän ajatuksen mukaan lopun ajan seurakunnan muodostavat erityiset valitut, ”valaistuneet”, joissa ei ole ”tahraa eikä ryppyä”. He ovat siis täysin puhtaat synnistä ja kuten Jeesus. Raamatun mukaan lihan(synnin) ruumis seuraa meitä aina kuolemaan saakka (tai Kristuksen tulemukseen, jossa ”me muutumme”). Kristus yksin on Pyhä ja nyt Hänen pyhyytensä luetaan meidän hyväksemme: olemme siis vain Hänessä ilman tahraa ja ryppyä.

[6] Ko. profetia oli vuosia sitten. 1999 Jakobs profetoi ”18 kuukauden kuluttua metsästäjät alkavat metsästää venäjänjuutalaisia”, syyskuussa 2005 hän antoi ymmärtää, että Israel joutuu 15 pvän kuluttua tilanteeseen kuten Haamanin aikana, maaliskuussa 2005 luvattiin Nigerialle, että ”hyvin pian” maan AIDS ja HIV luvut ovat Afrikan alhaisimmat, heinäkuussa 2001 USA:lla oli 30 päivän erityisaika, jolloin Herra päätti mitä tehdä sen suhteen, vuonna 2003 USA:n talouden ja Wall Streetin ja 500 suuryrityksen johtajan piti järkkyä, jokunen vuosi sitten hän profetoi Hollywoodin muuttuvan ”3 vuoden aikana” niin, että siellä tehdyt filmit ovat ”voideltujen filmintekijöiden, profeettojen” tuottamia, jne. jne...  Kuinka tällainen menee jatkuvasti läpi? Koska ihmiset eivät itse asiassa kuuntele eivätkä seuraa kuinka sanottu pitää paikkansa, vaan etsitään euforista tunnelmaa jota nämä profeetat tarjoavat.

[7] KF: netistä löytyy runsain mitoin ”oppia profeetoille” kun hakee esim. sanoilla school of the prophets