Uskomme Juuret

Roots of Our Faith

"...niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä

on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa" Apt.24:14.

Kaikilla Uuden Testamentin opetuksilla on juurensa syvällä Vanhan Testamentin (Tanach) maaperässä. Ymmärtääksemme paremmin Pyhiä Kirjoituksia meidän tulee kaivautua niiden heprealaiseen maaperään. Jeesus (Yeshua) ja Uuden Testamentin kirjoittajat tunsivat vain Vanhan Testamentin. Tältä pohjalta Jumalan Henki käytti näitä miehiä selittämään edelleen meille mitä Jumalan Lain todellinen täyttäminen on.

Englanninkielisen alkuperäisopetuksen Raamattuna on käytetty New King James-käännöstä. Suomenkielinen teksti käyttää Raamattua vuodelta 1938. Heprealaisia nimityksiä: Yeshua = Jeesus, Messias = Kristus, Tanach = Vanha Testamentti

Risti VT:ssa (osa 3)

Uskomme Juuret "Risti VT:ssa" osat 1 ja 2 käytiin läpi Jesajan lukua 53 ja Ps:ia 22, jotka ovat VT:n puolella selkeimpiä ristiinnaulitsemista koskevia profeetallisia tekstejä. Nyt tutkimme kahta muuta Kirjoitusten kohtaa, jotka myös ovat esikuvia ristin merkityksestä.

Iisakin uhraaminen

Kertomus Iisakin uhraamisesta löytyy 1 Moos 22 luvusta. Juutalaisuudessa tapahtuma tunnetaan nimellä Akedah. Tässä tapahtumassa Aabraham on esikuva Jumalasta, joka on halukas antamaan ainoan poikansa uhriksi. Iisak on esikuva Jeesuksesta. Kuitenkin, kun kyse on esikuvasta, tavallaan vertauksesta, meidän ei tule odottaa esikuvalta yksityiskohtaista tarkkuutta koskien tulevaa täyttymystä.

1 Moos22:1-2 Jumala koettelee Aabrahamin halukkuutta kuuliaisuuteen. Jumala koettelee Aabrahamia hänelle suomansa lahjan - Iisakin - välityksellä. Liian usein uskovat tekevät itselleen epäjumalan Jumalan lahjoista ja lupauksista palvoen niitä enemmän kuin itse Antajaa.

On kiinnostavaa tietää, että hepreankielessä tässä käytetty käskysana "ota" ei merkitse käskyä Jumalalta Aabrahamille, vaan "ole hyvä ja ota..." ( Tai esim.: "Aabraham, haluaisin, että otat poikasi Iisakin ja...", sanonta sisältää merkityksen, jossa Jumala antaa Aabrahamin ymmärtää, että Häntä miellyttäisi jos Aabraham olisi halukas tekemään kuten Hän sanoo. /JA). Vaikka Jumala tässä ilmaisee asian ikään kuin pyyntönä, Hän kuitenkin tekee tahtonsa hyvin selväksi Aabrahamille.

Lupauksen lapsi, Iisak (1Moos17:15-19, Room9:9), on esikuva Jeesuksesta, joka puolestaan on Daavidin pojasta annetun lupauksen täyttymys (2Sam7:12-14, Matt1:1, Luuk1:32). Jumala on tarkka siinä, että Hän kutsuu Iisakia Aabrahamin "ainoaksi" pojaksi (vrt. Joh3:16). Vaikka myös Ismael oli Aabrahamin poika, Iisakin kanssa Jumala lupasi tekevänsä liiton (1Moos17:19).

Tarkasteltavassa kohdassa ilmenee ensimmäisen kerran sana "rakkaus" Raamatussa. On ihmeellistä, että sana rakkaus esiintyy kun kyse on uhrista, joka on esikuva rististä. "Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä" (Joh15:13). "Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme..." (1Joh3:16). Kuten Jeesus on Jumalan "rakas Poika" (Matt3:17, 2Piet1:17), samoin Iisak oli Aabrahamin.

Sekä juutalaisuudessa, että varhaisessa kirjallisuudessa Iisak käsitetään täysikasvuiseksi mieheksi, iältään jossakin 23-37 vuoden välillä. Siten käsitämme "...että uhraus sai syvimmän merkityksensä siitä tosiseikasta, että Iisak isänsä tavoin hyväksyi Jumalan tahdon" (Fathers of the Covenant, H.L.Ellison, R.N.Haynes Publishers, Inc.,1981 s.53).

"Moorian maa" on Jerusalemin alue, jonne myöhemmin pystytettiin Salomon temppeli (2Aik3:1). Samalla maantieteellisellä alueella, yhdellä sen monista kukkuloista, Messias Jeesus ristiinnaulittaisiin.

Iisakin uhraus oli "polttouhri". Ohjeet uhrin suorituksesta löytyvät 3Moos1:2-9. Sekä Iisakin, että Jeesuksen uhria kuvaa polttouhri. Sen tuli olla vapaaehtoinen, vapaan tahdon mukainen uhraus. Kun huomioimme miten Jumala kysyi Aabrahamin halukkuutta, näemme tämän vapaaehtoisuuden periaatteen. Jeesus tähdensi antavansa elämänsä omasta vapaasta tahdostaan (Joh10:14-18). Polttouhrin antajan piti itse teurastaa uhri. Aabraham oli valmis tappamaan Iisakin ja, kuten osoitamme, Isä Jumala uhrasi oman Poikansa. Uhri piti kokonaan kuluttaa alttarin tulessa. Iisak oli myöntyväinen kuolemaan uhrina ja Jeesus kuoli Isän käsiin (Heb10:5-10).

Hepreankieli viittaa toisellakin tavalla Jeesukseen tässä yhteydessä. Sanonta "ja uhraa hänet" tarkoittaa kirjaimellisesti "nosta hänet ylös". (Myöhemmin palaamme asiaan vaskikäärmeen merkityksen yhteydessä).

22:3-4. Aabrahamilta kului kolme päivää kulkiessaan paikkaan, jonne Jumala hänet johti. Aabraham ymmärsi Iisakin tulevan tapetuksi. Siksi kolmen päivän ajan Aabraham koki mielessään poikansa kuolleena. Jeesus oli kuolleena kolme päivää.

22:5-6. Aabraham "latoi" puut uhrialttarille Iisakia varten. Jeesus oli ristinpuulla risti selkänsä takana (Joh19:17). Kuka viimekädessä, varsinaisesti oli vastuussa Jeesuksen ristinkuolemasta? Vastuu oli Isä Jumalan, kuten nämäkin sananpaikat osoittavat: Ps118:22-23, Jes53:6,10, Joh:18:11, Apt2:23, 4:27-28. 1Moos22 luvussa näemme Aabrahamin aktiivisen osallisuuden tähän draamaan, mutta Iisak on passiivinen. Samoin Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus toimivat kun aika oli täysi (Matt26:39,42,44).

22:7-8. "...mutta missä on lammas...?" Iisak huomautti, että uhritoimituksen tärkein osa, uhrieläin, puuttuu. Aabrahamin vastaus on luonteeltaan profeetallinen, koskien sekä sen päivän, että tulevaisuuden tapahtumia: "...Jumala on katsova itselleen lampaan..." On vain yksi täydellinen uhri, Hänestä Johannes Kastajan kautta julistettiin, "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh1:29).

22:9-10. Aabraham ja Iisak nousivat Moorian vuoren huipulle. Sinne Aabraham rakensi alttarin poikaansa varten, latoi puut alttarille, sitoi ja asetti Iisakin puiden päälle ja lopulta otti veitsen käteensä uhratakseen poikansa. Kaikki tämä on esikuvaa ristin tapahtumista. Isä Jumala johti tapahtumia, kuten tässä Aabraham.

Iisak olisi voinut vastustella ja juosta pois. Sen sijaan hänestä tuli suuremman Pojan vertauskuva, Pojan, joka oli halukas olemaan "...karitsa, joka teuraaksi viedään..." (Jes53:7).

22:11-12. Vasta aivan viime hetkellä Jumala puuttuu peliin ja estää uhritoimituksen. Jakeessa mainittu "Herran enkeli" on itse Jeesus. Jakeessa 12 ko. enkeli esittää itsensä Jumalana, kun Hän sanoo "...kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi."

Tri J. H. Hertz, edesmennyt Iso-Britannian ylirabbi, mainitsee kirjoittaessaan ihmisuhriasiasta: "Siihen aikaan hämmästyttävää oli se, että Aabrahamin Jumala olisi käynyt estämään uhritoimituksen - ei se, että Hän olisi kysynyt uhria" (The Pentateuch and Haftorahs, J.H.Hertz, Soncino Press,1980).

Tietenkään tämä ei hämmästytä meitä, jotka tunnemme Aabrahamin Jumalan.

22:13. Jumala johdattaa paikalle "oinaan", joka jää sarvistaan kiinni pensaaseen. Tässä meillä on esikuva sijaisuhrista. Oinas kuoli Iisakin sijasta, kuten Jeesus kuoli meidän sijastamme (Room5:6-8). Itse asiassa VT:n kaikki eläinuhritoimitukset olivat esikuvaa Jeesuksen kuolemasta syntisten puolesta.

Hepreankielessä sanat "oinas" ja jakeen 8 "lammas" ovat eri sanoja. Siten, vaikka Jumala antoi sijaisuhrin Iisakin paikalle, tämä uhri ei ollut Aabrahamin profeetallisessa hengessä mainitsema lammas.

22:14. "Ja Aabraham pani sen paikan nimeksi 'Herra näkee'. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan: 'Vuorella, missä Herra ilmestyy'. (Eng. kielen käännöksessä ei ole 'näkee', vaan sana, joka sisältää ajatuksen 'Herra hankkii...'(varaa, huolehtii, ryhtyy toimenpiteisiin... uhrin suhteen / JA).

Tämä viittaa tulevaisuuteen, jolloin Herra hankkisi uhrilampaan. Paikkaa, jossa hän ryhtyi toimenpiteisiin Poikansa suhteen nimitetään "Herran vuoreksi". Tri Hertz kääntää tämän jakeen kuulumaan "missä Herra voidaan nähdä" ja selittää edelleen sen tarkoittavan "missä Hän ilmaisee itsensä...". Jumala ilmaisi itsensä Herran vuorella Poikansa Jeesus Messiaan kautta.

22:18. Tässä "Herran enkeli" toistaa Jumalan lupaukset Aabrahamille siitä, että evankeliumin kautta maailman "kaikki kansakunnat" tulisivat siunatuiksi. Tämä lupaus täyttyi Aabrahamin tulevan siemenen, Jeesus Messiaan, kautta (1Moos12:3, vrt Gal3:8).

Herbert Lockyer on kirjoittanut erinomaisen teoksen All the Messianic Prophesies of the Bible - Raamatun kaikki Messias-profetiat (Zondervan Publ.House,1973). Päätämme lainauksella tästä kirjasta: "Siten, Iisakissa meillä on selvä esikuva Hänestä, joka vapaasti omasta tahdostaan antoi itsensä edestämme ja jonka Hänen Isänsä toi takaisin kuolemalta" (Room8:32, 1Tim3:16).

Vaskikäärme

(Eng. kielessä käännös kuuluu 'pronssikäärme' - vaski = kupari)

Puhuessaan Nikodemukselle uudestisyntymisestä (Joh3:14-15), Jeesus viittaa 4Moos21:5-9 esiintyvään vaskikäärmeeseen. Hän käyttää tätä esikuvana ristinkuolemastaan. Mitä Hän haluaa tällä kuvata?

Tri Hertz'iltä otamme erään lainauksen, jonka hän puolestaan on ottanut kirjaansa muinaisesta juutalaisesta "Salomon Viisaus" - kokoelmasta. "Salomon Viisaus" on yksi apokryfikirjoista, joka kirjoitettiin n. vuonna 200 eKr. "Vaskinen käärme oli 'pelastuksen merkki, muistutuksena Sinun Lakisi määräyksistä, hän joka kääntyi sitä kohti ei pelastunut katsottavan itsensä takia, vaan Sinun, kaiken Pelastajan tahdosta'."

Toinen lainaus juutalaisista lähteistä on kokoelmasta Targum Pseudo-Jonathan, se on Jeesuksen aikainen, tunnettu arameankielinen käännös/kommentaari, jossa sanotaan 4Moos21:8-9 koskien: "Hän, joka sydämessään kääntyi Jumalan Memran (Jumalan Sanan) nimen puoleen, sai elää" (The Life and Times of Jesus the Messiah, Alfred Edersheim, MacDonald Publ.Co.)

4Moos21:ssä Jumala lähetti myrkyllisiä käärmeitä puremaan ihmisiä, koska he pitivät halpana Hänen huolenpitonsa kutsuen leipäänsä/ruokaansa huonoksi (jae5). Leipä oli esikuva Jeesuksesta, Jumalan leivästä (Joh6:31-35). Hänen häpäisemisensä johtaa Jumalan tuomioon, kuolemaan (jae6). UT:ssä on varoitus, "Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat, ja saivat käärmeiltä surmansa" (1Kor10:9). Kun Jumala heti reagoi ihmisten jumalanpilkkaan Israel pian katui: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan..." (jae7). Mooses oli sääliväinen johtaja ja rukoili kansansa edestä. Jumala antoi oudon vastauksen: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon" (jae8).

Käärmeen materiaali oli vaski, joka Kirjoituksissa kuvaa tuomiota. Esimerkiksi, Ilmestysmajan ja Temppelin vaskialttari oli paikka jossa syntiuhrit toimitettiin ja siten synnin tuomiolta vältyttiin.

Käärme nostettiin "tangon päähän". Hepreankielessä tässä käytetty sana merkitsee myös lippua, merkkiä, viiriä - ts. jotakin, joka voidaan nostaa ylös kokoontumisen merkiksi. Monissa VT:n profetioissa, jotka koskevat Messiaan tulevaa kärsimystä ristillä, on tämä heprean sana ! (Ps60:4, Jes11:10-12,49:22). Siksi se on esikuva rististä.

Kreikankielessä Joh3:14 mainittu "Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen...", voidaan kääntää myös "...korotti käärmeen...". Tässä jakeessa Jeesus vertaa ristiinnaulitsemistaan vaskisen käärmeen ylentämiseen. Hän viittaa siihen, että Hänen ristinsä kautta tapahtuu Hänen korottamisensa.

Jo purrut israelilaiset tekivät kuolemaa. Jumala ei vain pelastanut heitä sairaudesta, vaan varmasta kuolemasta kun he olivat kuuliaisia ja katsoivat ylennettyyn käärmeeseen. Hepreassa jakeen 8 "katsoo" ja 9 "katsoi" ei ole sama sana, mutta niillä on sama merkitys. Ne eivät viittaa ainoastaan ulkoiseen toimenpiteeseen, vaan myös harkintaan ja kunnioitukseen. Kun luet seuraavia jakeita, joissa nämä hepreankielen sanat esiintyvät, ymmärrät mitä Herra todella tarkoitti: Ps34:5-6, 119:18, Jes42:18, 51:1-2, Hab1:5, ja erityisesti Sak12:10.

Kaikista VT:n kohdista, joissa viitataan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, tämä on ainoa, jota Jeesus itse lainasi kuvatessaan ristiin liittyviä tapahtumia. Selitys sille miksi Hän käytti tätä kohtaa löytyy myös 2Kor5:21, kun Paavali kirjoittaa "Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi..." Paratiisin jälkeen käärme on ollut synnin vertauskuva. Tässä meillä on raa'an tarkka kuva siitä, mitä Jeesus ristillä koki puolestamme kun hän otti syntimme omaksi syykseen.

Lopuksi: "Juutalaisten keskuudessa vaskikäärme on käsitetty kuvaksi ylösnousemuksesta - sen kautta kuolevat saivat elää..." (Clarke's Commentary, Matthew-Revelation, by Adam Clarke,Abingdon)

"Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman. Ainoastaan Herrassa - niin pitää minusta sanottaman - on vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan. Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin siemen, ja hän on heidän kerskauksensa" Jes45:22-25.

Chuck ja Karen Cohen, Jerusalem

 

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi