JOHDANTO

"Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä" 1.Moos.6:5-6.

Raamatun mukaan Jumala hukutti muinaisen maailman ja sen ihmiset heidän pahuutensa tähden. Ainoastaan yksi ihminen, Nooa, oli Jumalalle otollinen ja Hän säästi Nooan perhekuntineen. Pelastuakseen tulevasta vedenpaisumuksesta Nooan tuli rakentaa arkki. Sen hän teki ja pelastui.

Nooan ajan ja oman aikamme välissä on tuhansia vuosia. Silti ihminen ei ole muuttunut. Pahuus on jokapäiväinen seuralainen. Ihmisen aikaansaamat sota, väkivalta, moraalittomuus, välinpitämättömyys, ahneus jne... uhkaavat jokaista. Kaikessa omassa älykkyydessään ihminen tuhoaa ympäristöään saastuttamalla sitä monin tavoin. Maailman valtiot käyttävät suuren osan varoistaan asevarusteluun huolimatta siitä, että samaan aikaan kasvava osuus maailman väestöä kärsii nälkää ja muuta puutetta.

Jumala oli Nooan aikaan murheellinen ihmisten takia ja samoin on tänään. Jos maailmassa elettäisiin Hänen Sanansa opetuksen mukaan asiat olisivat toisin. Ihmisen pahuus on sama ja siksi Jumala on säätänyt päivän, jolloin Hän jälleen tuomitsee ihmiskunnan. Pelastuaksemme tulevasta, omin pahoin teoin hankitusta tuomiosta tarvitsemme "arkin".

Jumala vihaa pahuutta, jota Raamattu sanoo synniksi. Siihen olemme kaikki syyllistyneet. Synnin tuomion ansaitsevina Jumala ei kuitenkaan jättänyt meitä omaan oloomme vaan valmisti pelastuksen "arkin" meitä varten. Jumala itse tuli ihmiseksi ja sovitti syntimme. Jeesus tuli "iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset" (Hebr.5:9). Hän "voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat" (Hebr.7:25).

"Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus" Joh.17:17. Opimme Jumalasta ja Hänen valmistamastaan pelastuksesta Raamatusta. Kirjoitettu Sana on ovi "pelastuksen arkkiin". Kun avaamme sen löydämme vanhurskaan, syntiä vihaavan, mutta samalla rakastavan Jumalan, joka kutsuu luokseen jokaista. Raamattu on Sana Jumalalta ihmiskunnalle. Ennenmuuta se on Jumalan henkilökohtainen kutsu jokaiselle ihmiselle astua sisään "pelastuksen arkin" avatuista ovista.

Raamattu ilmoittaa totuuden ihmisestä ja Jumalasta. "Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" Joh.8:32. Tänä päivänä totuus ei ole selkeä käsite - ei edes kristikunnan keskuudessa. Monet hengelliset liikkeet ja julistajat muokkaavat Jumalan Sanaa oman mielensä mukaan. Raamatun totuus Jumalasta ja ihmisestä hämärtyy. Monet etsivät eivät löydä totuuden tuntemisen kautta saatavaa sisäistä rauhaa ja vapautta.

Jumala tahtoo, että "kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" 1Tim.2:4.

Kristityn Foorumi haluaa auttaa jokaista totuutta haluavaa ja sitä etsivää ystävää. Edustamme näkemystä, jonka mukaan Raamattu on kristillisen elämän ainoa auktoriteetti. Sen Sanalla on jokainen "kristilliseksi" sanottu opetus tutkittava. Jumala itse kehoittaa:

"Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:", "...olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä ja moitteetonta..." Tiit.2:1,7-8.

"Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta..." 1Joh.4:1.

"...mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;" 1Tess.5:21.

Olkoon asenteesi kuten berealaisten, jotka "ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin." Apt.17:11.

 

alkuun / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi