Huomattava löytö

ylipapin palatsi

 

Lapioiden ääni niiden irrottaessa muinaista maaperää, rahiseva ääni maa-aineksen valuessa läpi seulaverkon, harjauksen ääni kun pöly poistetaan mahdollisista esineistä - ääniä, joita kuullaan erään raamatunhistorian huomattavimman löytöpaikan kaivauksissa.

"Mitä on löydetty", sanoo prof. Ory N. Mazar, "on mahtava rakennus ensimmäiseltä vuosisadalta. Se sijaitsee muinaisen Siionin vuoren välittömässä läheisyydessä."

Paikka on vain vähän matkan päässä Temppelivuorelta. Sen uskotaan olleen ylipappi Kaifaan, erään tuon ajan huomattavimman poliitikon koti. " Evankeliumien mukaan Getsemanessa tapahtuneen pidätyksen jälkeen Jeesus tuotiin tänne Kidronin laakson läpi. Ylipapin asuntoon noustiin massiivisia kiviportaita pitkin."

Ensin Jeesus joutui Kaifaan apen Ananiaan (Hannas) kuulusteluun ja sitten tämä lähetti Hänet Kaifaan tykö. (Joh.18:13, 24).

Paikalla tehdyt arkeologiset kaivaukset ovat paljastaneet mahtavan, monimuotoisen rakennuksen, joka oli ylipapin virka-asunto. Massiivisen portaikon jäänteet johtavat laajaan esipihaan. Rakennuksen sisäänkäynti löydettiin myös. Mazarin mukaan, "tätä portaikkoa portaikkoa Jeesus nousi vartijoidensa saattamana kohtaamaan syyttäjänsä."

Kaivauksissa paljastui muinainen vankityrmä. On mahdollista, että siinä Jeesus vietti viimeisen maanpäällisen yönsä. " Ylipapin palatsin vankikuoppa oli tärkeitä vankeja varten. Heitä pidettiin siellä väliaikaisesti ", sanoo Mazar," uskomme sen olevan paikka, jossa Jeesus vietti viimeisen yönsä maan päällä ja seuraavana aamuna Hänet vietiin Rooman käskynhaltijan Pontius Pilatuksen eteen."

Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesusta pahoinpideltiin ja pilkattiin ja Hän vietti viimeisen yönsä Kaifaan palatsissa - luultavasti tässä vankikuopassa (Matt: 26:57 - 27:1). Eräs mielikuvitusta kiehtova löytö oli luonnon omasta pigmentistä vankikuopan seinälle syntynyt, ristiinnaulittua muistuttava kuva. Tiedemiehet ovat tutkineet kuvaa ja todenneet sen olevan täysin luonnon - ei ihmisen - tekemä.

" Vankikuoppa oli yksinkertainen, kallioon louhittu reikä, karkea kuoppa ylipapin palatsin alla. Sinne ei johtanut ovea vaan vanki laskettiin alas köydellä. Kuoppa peitettiin isolla kivenlohkareella. Mitään mahdollisuutta paeta ei ollut."

Tyrmä oli varmasti kylmä, kostea, pimeä ja tunkkainen. Aikaisempien vankien ulosteiden lemu täytti paikan. Mazarin mukaan, " kokemus muistutti elävältä hautaamista."

Kun vanki nostettiin ylös hänelle laskettiin köysi. Jos tämä oli liian heikkokuntoinen tai sairas kiipeämään hän saattoi sitoa köyden ympärilleen jolloin hänet vedettiin ylös. Evankeliumien mukaan Jeesus piestiin ylipapin miesten toimesta (Matt.26:67).

Palatsin perustuksista löydettiin maanalainen kammio. Kammiota tukevissa pilareissa oli reikiä. Niissä oletetaan olleen kahleet, joihin vangitut kiinnitettiin ruoskimista ja pahoinpitelyä varten.

Etsiessään muinaista ylipapin asuntoa arkeologit käyttivät hyväkseen muinaisia kirjoituksia. Josefus Flavius, juutalainen historioitsija kirjoittaa, että ensimmäisen vuosisadan jälkipuolella juutalaiset kapinalliset vetäytyivät Rooman armeijan joukkoja pakoon ylä-Jerusalemiin ja polttivat siellä olevat palatsit, mm. ylipapin. Oletettiin, että v. 70 jKr. ylipapin asunto oli samalla paikalla kuin 40 vuotta ennen.

Varhainen kristillinen traditio sanoo palatsin sijainneen harjanteella, joka nykyisin tunnetaan Siionin vuoren nimellä.

Vuonna 333 jKr. pyhiinvaeltaja Ranskasta kuvaa nähneensä Kaifaan palatsin jäänteet Siionin vuorella.

Roomalainen historioitsija Tacitus (eli n. 50-120 jKr.) kirjoitti Kaifaan talon olleen n. 70-80 metrin päässä paikasta, jossa perimätiedon mukaan Jeesus nautti viimeisen ehtoollisen. Tacitus ei kuitenkaan määritellyt mihin suuntaan metrimäärä oli.

Suuri määrä pientä esineistöä, mukaan lukien kolikoita, löydettiin paikalta. Eräitä harvinaisia esineitä, kuten miekka puisessa tupessaan kaivettiin päivänvaloon. Vesijohto, jota myöten saatiin vettä juutalaiseen rituaalikylpyyn, löydettiin. Altaan löytyminen varmisti, että palatsissa asunut väki oli tarkka Mooseksen lain mukaisesta puhdistautumisesta.

Evankeliumien mukaan viimeisellä ateriallaan Jeesus sanoi Pietarille tämän kieltävän Hänet kolme kertaa ennen kukonlaulua. (Joh.13:38). Pietari kielsi Jeesuksen ensimmäisen kerran palatsin portilla samaan aikaan kun Ananias (Hannas) kuulusteli Jeesusta. Joh.18:15-17 sanotaan:: "Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon. Mutta Pietari seisoi portilla ulkona. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmäisen papin tuttava, meni ulos ja puhutteli portinvartijatarta ja toi Pietarin sisälle. Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille: 'Etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?' Hän sanoi: 'En ole'. "

Johannes kuvaa edelleen kuinka Jeesus lähetettiin Ananiaan palatsista Kaifaan luo. Pietari seisoi pihassa lämmittelemässä hiilivalkean luona. Tuolloin, juuri ennen kukonlaulua, Pietari vastasi vielä kahden henkilön kyselyyn kieltämällä Jeesuksen. (Joh.18:25-27).

Arkeologian tri Magen Broshi johti useita kaivausjaksoja paikalla. " Eräät hienoimmat löydöt... ovat paikan päältä löydettyjä freskomaalauksia.. Tämä oli odottamatonta sillä se oli ensimmäinen kerta kun tästä maasta löydettiin eläinaiheisia tältä ajalta peräisin olevia freskoja. Lintuja taustanaan puita, kiehkuroita, rakennuksia jne..."

Rakennus, johon oli maalattu sellaisia ylellisiä koristeita osoittaa asukkaan huomattavaa asemaa.

Mazarin mukaan ylipapin palatsin löytyminen tuo mieleen Jeesuksen usein toistamat sanat koskien aikansa uskonnollista johtoa. " Jeesus arvosteli usein johtavaa uskonnollista luokkaa, fariseuksia ja sanoi heitä teeskentelijöiksi ja varkaiksi, jotka olivat enemmän kiinnostuneet rahasta ja asemasta kuin Jumalan palvelemisesta... ja todellakin, se mitä on löydetty vahvistaa tämän miehen olleen yksi kaupungin huomatuimmista ja rikkaimmista miehistä tuona aikana."

Jerusalem Christian Review

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia