John Hagee: Jeesus ei ollut juutalaisten Messias

 

Tri John C. Hagee (www.johnhagee.org)  on Teksasin San Antoniossa sijaitsevan Cornerstone Church’in perustaja ja johtaja. Srk. on kirkkokuntiin kuulumaton evankelinen srk., jossa on lähes 20000 aktiivista jäsentä. Hageen (kuvassa oik. yhdessä Benny Hinnin kesk. ja Jesse Duplantis´in kanssa) järjestö on nimeltään John Hagee Ministries ja sen kautta Hagee tekee radio- ja TV-ohjelmia, joita välitetään Amerikassa 160 TV-asemalla, 50 radioasemalla, kahdeksassa verkossa ja sitä voidaan katsella viikoittain 99 miljoonassa kodissa. Kansainvälisesti Hagee näkyy sekä God TV:n, että TBN:n ohjelmissa. Thomas Nelson Publishers on julkaissut 10 Hageenin kirjaa. Suomessa Hageenin kustantaja on ollut Kuva ja Sana.

 

John Hagee puhuu paljon Israelin ja juutalaisen kansan puolesta. Hän on saanut tunnustuspalkintoja monilta juutalaisilta järjestöiltä. Hagee esittelee saamaansa arvostusta auliisti mm. nettisivuillaan (http://www.jhm.org/pastor.asp). Hänen seurakuntansa viettää vuosittaista ”Lehtimajanjuhlaa” samaan aikaan juutalaisen kansan kanssa, kuten ICEJ Jerusalemissa. Vuonna 2007 Hageenin kirkon Lehtimajanjuhlissa puhuivat myös T.D. Jakes ja Rod Parsley, tunnetut äärikarismaattisen menestysteologian puolestapuhujat. Tämä kertoo paljon Hageenin arvomaailmasta ja raamatuntulkinnasta. Yhteyksiensä ja raamatuntulkintansa kautta Hagee onkin lähinnä äärikarismaattisen liikkeen edistäjiä.

 

Uudessa kirjassaan ”In Defense of Israel” Hageen väittää mm. seuraavaa (Samuel Korhosen kääntämästä tekstistä):

-Jos Jumala tarkoitti Jeesuksen olevan Israelin Messias, niin miksi hän ei

valtuuttanut Jeesusta käyttämään yliluonnollisia merkkejä osoittamaan, että hän

oli Jumalan Messias, aivan kuin Mooses teki? (sivu 137)

-Jeesus kieltäytyi antamasta merkkiä … koska Isän tahto ei ollut, eikä myöskään Hänen, olla Messias (sivu 138)

-Jos Jeesus halusi olla Messias, niin miksi hän toistuvasti kielsi opetuslapsiaan ja

seuraajiaan “kertomasta kenellekään” yliluonnollisista teoistaan? (sivu 139)

-Juutalaiset eivät olleet hylkäämässä Jeesusta Messiaana; se oli Jeesus, joka

kieltäytyi olemasta Messias juutalaisille (sivu 140)

-He tahtoivat hänen olevan heidän Messiaansa, mutta hän kieltäytyi tylysti (sivu

141)

-Hän kieltäytyi olemasta heidän Messiaansa päättäen sen sijaan olla maailman

Vapahtaja (sivu 143)

-Jeesus hylkäsi perin pohjin Messiaan roolin sanoin ja teoin (sivu 145).

 

http://www.youtube.com/watch?v=m8khCJTDD44&feature=PlayList&p  on nähtävissä John Hagee, joka mainostaa kirjaansa mm: ”...se (kirja) myös todistaa, ettei Jeesus tullut maan päälle ollakseen Messias... Jeesus kieltäytyi olemasta Messias...”

 

Edellä oleva teksti on siis yhden tämän ajan seuratuimman amerikkalaisen TV-saarnaajan ja suuren srk:n johtajan opetusta. Hageen väitteet ovat käsittämättömiä mieheltä, joka esiintyy Raamatun tuntevana evankelisena sananopettajana 40-vuotisella kokemuksella.

 

Mitä sanoi juutalainen Pietari puhuessaan kansanjoukolle Jeesuksen kuoleman jälkeen (Apt.2:36):”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi (Messiaaksi) tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

Entä Paavali(Apt.9:20-23): ”Ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?" Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus (Messias). Ja pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaaksensa hänet.”

1Joh2:22 sanoo näinkin kovasti: ” Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus (Messias)? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.” (Kristus on kr. kielinen muoto sanasta “Voideltu”, Messias ja esiintyy kaikissa käännöksissä).

 

Miksi Hagee väittää, ettei Jumala valtuuttanut Jeesusta todistamaan merkein omaa messiaanisuuttaan? Toki tällaisen näkemyksenkin voi omata, jos Raamattua tutkii vain satunnaisen pintapuolisella tavalla. Joh.20:30 sanoo. ”Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus (Messias), Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.”

Koko Jeesuksen elämä, syntymästä kuolemaan, oli yhtä merkkiä juutalaiselle kansalle siitä, että Hän oli VT:n profetioiden täyttymys: luvattu Messias!

 

Messiaaniset, Jeesukseen Messiaana uskovat juutalaiset, ovat ottaneet kantaa Hageen väittämiin. Mm. UMJC (Union of Messianic Jewish Congregations), joka vaikuttaa lähinnä USA:ssa, on 28.11.2007 esittänyt seuraavan julkilausuman (otteita siitä):

- Messiaanisina juutalaisina annamme arvoa Israelin ja juutalaisyhteisön tukemiselle, jota monet kristityt ovat viime vuosina harjoittaneet...

Erityisesti huomioimme pastori John Hageenin tärkeän työn, kun hän on tuonut tuhannet kristityt asian taakse. Samalla meidän pitää kuitenkin esittää vakava huolemme eräistä pastori Hageenin käsityksistä, erityisesti niistä, joita hän esittää kirjassaan In Defence of Israel. Nämä opetukset ovat ristiriidassa raamatun opetuksen kanssa, tekevät tyhjäksi juutalaisten Jeesuksen seuraajien todistuksen...

Hagee väittää, ettei Jeesus ole juutalaisten Messias vaan pikemmin maailman Vapahtaja. Väite, että Jeesus ei ole Messias ei ainoastaan hylkää monia raamatunjakeita, vaan tekee tyhjäksi itsensä Jeesuksen sanat siitä, että Hän on Pelastaja. UT alkaa sanoilla: ”Jeesuksen Kristuksen (Messiaan), Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.” (Mm. eng.kiel. NRSV käännös: An account of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham). Joh.1:41 ja 4:25 osoittavat, että sanat Messias ja Kristus ovat sama sana, heprean ja kreikan kielen ”voideltu”. Jos Messias, Daavidin Poika, ei ole Israelin kuningas, minkä kuningas Hän on? Matteus yhdistää Jeesuksen messiaanisuuden Hänen polveutumiseensa Israelin suuresta kuninkaasta Daavidista ja juutalaisen kansan isästä Aabrahamista. Helluntaipäivänä Pietari todisti (Apt.2:5,36) Hänestä niin, että sen tuloksena tuhannet juutalaiset tunnustivat Jeesuksen Messiaaksi. 1. vuosisadan lopulla useat tuhannet juutalaiset uskoivat Jeesuksen olevan Messias. Olivatko he väärässä?...

Entä tänään? On satoja messiaanisia juutalaisia seurakuntia maailman eri puolilla ja niissä tuhansia juutalaisia, jotka tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi. Me edustamme Paavalin lausumaa koskien juutalaisen kansan paluuta Messiaan tykö: Room.11:15 ”Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?”  Silti Hagee hylkää tämän todellisuuden ja Raamatun perustotuudet...

Me uskomme, että kristityt voivat julistaa uskoa Jeesukseen ja myös tukea Israelia ilman jommankumman kieltämistä. Opetus, ettei Jeesus tullut Messiaana juutalaisille on täysin antijuutalaista. Siinä Jeesuksesta tulee maailman Vapahtaja, mutta Hänellä ei ole mitään erityistä suhdetta juutalaiseen kansaan. Jos juutalaiset haluavat ottaa Hänet vastaan Messiaanaan, heidän tulee siis lähteä Israelista ja kieltää sen messiaaninen toivo ja tulla osaksi jotakin yleismaailmallista. Mutta päinvastoin, kun me julistamme Jeesuksen olevan Israelin Messias, me emme tee sellaista väkivaltaa Israelille tai juutalaiselle kansalle. Juutalaisten tulee vastata Jeesukselle, kuten kaikkien ihmisten, ja tässä vastauksessaan he tulevat tuntemaan, että Hän on täysin juutalainen, heille ymmärrettävä ja oleellinen osa juutalaista (koko juutalaisen historian) kertomusta. –

 

Messiaaninen juutalainen Jakob Prasch on tunnettu Moriel –järjestön perustajana ja vakaana uskovana. Jakob kirjoittaa mm.:

- Samalla kun annan arvoa John Hageen tuelle Israelia koskien, hän on selvästi teologisesti väärässä...

Hän ei myöskään ymmärrä Joh. 10 luvun juutalaista taustaa, eikä monien muidenkaan raamatunjakeiden.

Jeesus teki ihmeitä, joita vain Messias saattoi tehdä, juutalaisen toisen temppelin aikaisen ajattelun mukaan. Juutalaiset myös uskoivat, että Messias paljastaa itsensä Hanukan aikaan (Joh.10:22-).

Vastoin Hageenin väittämää, Jeesus julkisesti nuhteli Häneen kohdistuvaa epäuskoa, kun Hän oli tehnyt messiaanisia tunnustekoja, vaikka ne eivät olekaan avain uskoon (vaan pikemmin Jumalan sanan kuuleminen). Joissakin tapauksissa Jeesus vähätteli ihmeiden merkitystä. Mutta Joh.10 luvussa Jeesus avoimesti ja julkisesti vetosi niihin todisteena messiaanisuudestaan (Joh.10:25).

Hanukan aikaan juutalaiset odottivat soturi/pappi-messiasta menneen makkabealaisajan malliin... Palmusunnuntaina, pääsiäisenä he odottivat kuningas messiasta, Daavidin mallin mukaan, syrjäyttämään roomalaiset ja potkaisemaan heidät ulos Antonian linnoituksesta (joka oli heti temppelialueen kyljessä, KF huom.) kuninkaallisella sisääntulolla temppelialueen itäportin kautta. Mutta sen sijaan Hän teki täyskäännöksen ja ajoi pois aikansa Kenneth Copelandit ja Benny Hinnit (temppelialueen rahanvaihtajat, KF huom.). 

John Hagee on väärässä sanoessaan, että useimmat juutalaiset eivät hylänneet Häntä Messiaana (ks. Mark8:31, Luuk9:22, 17:25, Joh1:12, Matt21:42, Apt2:31). Väite, ettei Jeesus koskaan avoimesti sanonut olevansa Messias, on typerä. Hän teki niin yksityisesti (Joh4) ja julkisesti, kun aika oli sopiva (Matt23:10).

Hagee ei ymmärrä evankeliumien esitystä juutalaisten juhlien taustasta ja kuinka Jeesus täytti ne. Hän saattoi paljastaa messiaanisuutensa avoimesti vain profetioiden mukaan VT:n juhlien aikana (3Moos23 ja 24 luvut)...

Juutalaiset uskoivat, että Messias paljastaa itsensä Hanukan ja Pääsiäisen aikana Jerusalemissa, ei muuna aikana eikä paikassa.

...kirjan kirjoittamisella hän (Hagee) antaa väärän kuvan itsestään asiantuntijana sellaisessa, jota hän ei tunne.

Raamattukäsityksessään hän on sekava ja muita harhauttava ja siksi kirja tekee enemmän haittaa kuin hyötyä, vaikka se on vastaan korvausteologiaa...

Olen surullinen, että Israelin ja juutalaisten vilpitön ystävä (niin uskon) tekee itsestään teologisen narrin monien vakaiden evankelisten silmissä.

 

Juhani Aitomaa