Pyytävätkö rabbi Deri ja L'Achim anteeksi Beer Shevan seurakunnalta?Kuten edellisessä artikkelissa kerroimme, Beer Shevan messiaaninen seurakunta on joutunut haastamaan kaupunkinsa päärabbi Yehuda Derin ja vihajärjestö Yad L 'Achimin oikeuteen näiden aiheuttamasta vahingonteosta ja vainosta. Oikeus kuuli molempia osapuolia tiistaina, maaliskuun 9 päivänä. Beer Shevan seurakunnan johtajan Howard Bassin asianajajan mukaan tulos oli seuraava: ”Kun kummankin puolen asianajajat olivat esittäneet loppuyhteenvetonsa, oikeus kysyi, olisiko osapuolten silti mahdollista päästä sopimukseen keskenään. Tämä johti eri osapuolten asianajajat keskusteluun, jossa esitimme asiakkaamme puolesta näkemyksen, että haluamme julkisen anteeksipyynnön kummaltakin vastapuoleltamme. Tuomari kehotti kaikkia asianajajia järjestämään yhteisen neuvottelun – vaikka hän ei määrännyt sitä – jotta siinä sovittaisiin sopimuksen sanamuoto, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä ja jolle oikeus antaisi laillisen aseman. Seuraava kuuleminen asiassa määrättiin pidettäväksi huhtikuun 2010 puolivälissä ja siihen mennessä asia olisi pyrittävä sopimaan ilman, että tuomari joutuu määräämään ratkaisun. Jos yhteistä ymmärrystä ei synny, tuomari ratkaisee asian.” Howard Bass: ”Olen tyytyväinen, että saimme jälleen tuoda asiamme esille, aivan kuten ennen oikeudenkäyntiä pidetyissä kuulemisissa, mutta nyt tuomarin edessä – että hyväksymme julkisen anteeksipyynnön kummaltakin vastapuoleltamme ennemmin, kuin vaatisimme tuomaria ratkaisemaan asia, johon hän saattaa olla haluton tai muista syistä ei voisi sitä tehdä… Se, pääsevätkö eri osapuolet kaikkia tyydyttävään sopimukseen on kuitenkin edelleen epävarmaa.”

Ennen oikeudenkäyntiä Jerusalem Institute of Justice -järjestön perustaja, lakimies Calev Myers vertasi eräässä sähköisessä uutiskirjeessään Yad L’Achimin toimia Gestapon ja KGB:n toimiin. Myers on suututtanut Yad L’Achimin lähettämällä Israelin oikeuskanslerille pitkän ja perustellun kirjelmän siitä, miksi järjestö pitäisi lakkauttaa sen vihaa ja vainoa edistävän toiminnan takia. Yad L’Achimin asianajaja Yoram Sheftal lähetti Myersille kirjeen, jossa hän sanoi Myersin vertausta ”anti-semiittiseksi” vaatien anteeksipyyntöä ja vahingonkorvausta suuruudeltaan 1 000 000 shekeliä. Sheftalin mukaan Jeesukseen uskova Myers on ”luopio” ja hän käyttää tätä nimitystä Myersistä mieluimmin kuin lakimies -nimeä. Sheftal sanoi myös, ettei luopiota, vääräuskoista, tule hyväksyä lakimiehen asemassa. Jos anteeksipyyntöä ja korvausta ei tule, niin Yad L’Achim ryhtyy kaikkiin laillisiin toimiin asian puolesta.

Jerusalemilaisen messiaanisen seurakunnan johtaja Meno Kalisher sanoo Yad L’Achimin saavan rahoitusta toimintaansa sekä yksityisistä, että valtion varoista. Järjestö pitää oikeutenaan määritellä juutalaisuus uskonnon kautta ja se vaalii uskonnon ”puhtautta” kaikin mahdollisin, usein varsin epäpuhtain toimin. Yad L’Achimin mukaan Jeesukseen Messiaana uskovat ovat ”tappamassa juutalaista kansaa”. Kalisherin mukaan se tarkoittaa juutalaisen kansan siirtymistä palvomaan epäjumalia. ”He uskovat, että me edistämme tätä. He todella uskovat pitävänsä yllä juutalaisen kansan (uskonnollista) puhtautta.” Siksi kaikenkaltainen evankeliointi ja siihen verrattava toiminta on pysäytettävä kaikin mahdollisin keinoin. Yad L’Achim on tietenkin väärässä. Kalisher sanoo, että: ”Usko Jeesukseen Kristukseen on sitä mitä raamatullinen juutalaisuus on. Se, että ei usko Jeesukseen Pelastajana osoittaa, ettei itseasiassa tunne Raamatun lakia eikä ymmärrä sitä. Jos olet todella juutalainen sydämessäsi ja tutkit Jumalan sanaa, niin muuta mahdollisuutta ei ole kuin hyväksyä Jeesus.” Kalisher pitää myös outona, että maailmalla kristittyjen Israel -ystävyysjärjestöt saattavat kerätä suuriakin summia tarkoituksiin, jotka eivät edistä evankeliumin asiaa, vaan toimivat aivan päinvastoin. ”Toisinaan olen hyvin hämmästynyt, kun kristityt keräävät rahaa synagogien rakentamiseen. En voi ymmärtää sitä, en tarkoita, että näitä (ortodokseja) tulisi vihata. Näiden kristittyjen ryhmien tulisi rukoilla heidän puolestaan että he pelastuisivat.”

Yad L’Achim on pystyttänyt ympäri Israelia asemia, joissa se kerää allekirjoituksia painostuskirjelmäänsä jossa vaaditaan entistä tiukempaa lakia vastaan ns. ”lähetystyötä” Israelissa. Tavoite on saada miljoona allekirjoittajaa. Yad L’Achimin mukaan nykyinen laki sallii monia ”porsaanreikiä” joiden kautta juutalaisten käännyttäminen on mahdollista. Uuden lain tavoitteena on lopettaa täysin kaikenlainen lähetystyöksi tulkittava toiminta Israelissa. Kampanjan lähtölaukaus pidettiin Jerusalemissa, jossa Israelin uskontoministeri rabbi Yitzhak Cohen ensimmäisenä allekirjoitti kirjelmän. Puheessaan Cohen sanoi tavoitteen olevan lopettaa ”kansamme keskuudessa olevien sielujen vaanijoiden” toiminta. Eräät ortodoksit jopa pitävät Jeesukseen uskovia juutalaisia pahempina kuin Hamasin terroristeja.

Ei-ortodoksijuutalainen Israelin kansalainen kokee Yad L’Achimin toimet usein ahdistavina ja tuomittavina. Päivälehti Haaretzin (19.10.2009) mukaan jokainen, joka tekee yhteistyötä Yad L’Achim järjestön kanssa, on ”henkilö, joka itseasiassa vainoaa viattomia Israelin kansalaisia.” Haaretzin artikkelin mukaan järjestö pyrkii paljastamaan messiaaniset juutalaiset ja ”tekemään heidän elämästään helvetin”. Päivälehti kritisoi kovin sanoin Israelin sisäministeriötä yhteistyöstä Yad 'Lachimin kanssa. Sisäministeri Eli Yishai on lisäksi maan varapääministeri. Sisäministeriössä halutaan kieltää Israelin kansalaisoikeus Jeesukseen Messiaan uskovilta juutalaisilta. Jerusalem Institute of Justice -järjestön Michael Decker on vedonnut valtion tilintarkastajaan pyytäen tätä aloittamaan tutkimukset Israelin sisäministeriön ja Yad L’Achim järjestön suhteista.

Lopuksi on muistettava, että kaikki ortodoksijuutalaiset eivät hyväksy Yad L’Achimin toimia. Kaikkia ortodokseja ei tule määritellä sen mukaan mitä Yad L’Achim edustaa. Järjestön suhteeton valta Israelissa on mahdollista vain tiettyjen, vähemmistöön kuuluvien ortodoksipiirien poliittisen vallan kautta. Yad L’Achim ja sen poliittiset tukijat ovat klassinen esimerkki ehdottomasta oikeassa olemisesta, joka kaikessa itsekeskeisessä ylpeydessään saa aikaan pahaa muita ihmisiä kohtaan. Se ei salli omantunnonvapautta, joka kuitenkin on jokaisen ihmisen, juutalaisen ja ei-juutalaisen, Jumalalta saatu perusoikeus.


Juhani Aitomaa