Beer Shevan seurakunnan ahdinko

Beer Shevan messiaaniset juutalaiset haastoivat Beer Shevan päärabbin ja Yad L'Achim järjestön oikeuteenBeer Shevan messiaaninen Nachlat Yeshua seurakunta eteläisessä Israelissa on tuttu monelle suomalaiselle kristitylle. Sitä johtaa Howard Bass ja johtajistossa on myös Olavi Syväntö. Seurakunta on jo vuosien ajan ollut ääriortodoksien vainon kohde. Vuonna 2005 suuri joukko ortodokseja kokoontui seurakunnan eteen väkivaltaiseen mielenosoitukseen. N. 400-500 ääriortodoksin joukko saapui paikalle busseilla. He tuhosivat seurakunnan omaisuutta, ahdistelivat seurakuntalaisia ja vastustivat paikalle saapuneita poliiseja. Kuten Israelissa yleensä aina, messiaanisten kristittyjen vainon takana on yksi järjestö: Yad L'Achim.

Beer Shevan päärabbi Yehuda Derin uskotaan kutsuneen Yad L'achimin mielenosoittajat paikalle levittämällä huhua 10 bussilastillisesta kastettavia juutalaislapsia. Howard Bass: "Vain kaksi henkilöä oli menossa kasteella, kumpikin yli 18-vuotiaita ja toteuttamassa oikeuksiaan Israelin lain mukaan." Poliisi pidätti kolme mielenosoittajaa mutta mitään syytteitä heitä vastaan ei nostettu. Howard Bassin mukaan, "monia lakeja rikottiin ja rehellinen tuomari näkee kyllä sen, mutta tämä on Israel ja koska Jeesukseen uskovat ovat epäsuosiossa, tuomari joutuu kokemaan kansan ja rabbinaatin painostuksen ja se tekee asian hänelle hankalaksi."

Vuoden 2005 tapaus ei ollut ainoa kerta, jolloin rabbi Deri, Shas-ortodoksipuolueen entisen johtajan Arieh Derin veli, on ollut vainoamassa Beer Shevan messiaanista seurakuntaa. Vuonna 1999 hän kutsui kaupunkinsa ääriortodoksit "rauhanomaiseen" mielenosoitukseen, kun levisi huhu, että seurakunta aikoo kastaa juutalaisia lapsia. Mielenosoituksesta kehkeytyi mellakka, jossa ortodoksit heittelivät kiviä. Poliisi ei pidättänyt ketään. Yad L'achimia epäillään monista vahingonteoista Israelin messiaanisia seurakuntia kohtaan aina tuhopolttoja myöten. Yad L'achimin johtaja Art Artovsky kieltää kaikki järjestönsä jäsenten laittomuudet messiaanisten ilkeämielisenä propagandana.

Israelissa monet Jeesukseen Messiaana uskovat saavat osakseen solvauksia ym. ääriortodoksien taholta. Monet muistavat myös, että vuonna 2008 Aradin kaupungissa ortodoksimies jätti pommin pastori David Ortizin ovelle ja hänen poikansa Ami lähes kuoli sen räjähdyksessä. Terroriteko tehtiin Puurim juhlan aikaan, jolloin epäilyttävät paketit oli helppo käsittää lahjoiksi. Poliisilta kesti aina vuoden 2009 loppupuolelle ennen kuin sen onnistui pidättämään teosta epäilty ortodoksimies.

Ääriortodoksi Yaakov Teitel astui oikeuden eteen ensimmäisen kerran viime joulukuun 10 päivä syytettynä murhista ja murhan yrityksestä. Pidätys tehtiin vasta 19 kk teon jälkeen. Israelin mediassa onkin hämmästelty teon tutkimisen hitautta. Etenkin sen jälkeen, kun Teitel tunnusti tehneensä ensimmäisen murhansa jo 12 vuotta sitten, 1997, jolloin hän tappoi palestiinalaisen nuoren taksinkuljettaja / opiskelijan. Samana vuonna hän otti hengiltä myös toisen palestiinalaisen, joka oli paimenessa. Viime vuoden marraskuussa pastori Ortiz ilmoitti: "Amerikan FBI auttaa meitä ... kun pommi räjähti, Israelin valtio ei auttanut meitä."

Katumaton ja uhmakas Teitel tunnusti halunneensa tappaa David Ortizin, koska tämä "varastaa" juutalaisia sieluja. Poliisin mukaan Teitel toimi yksin, mutta asiaa tutkineet epäilevät tätä suuresti. Teitel on israelilaisen päivälehti Haaretz'in mukaan sanonut kuulustelijoilleen olleensa yhteydessä Yad L'achimin kanssa viiden vuoden ajan. Israelin turvallisuusvirasto Shin Bet oli kuulustellut Teiteliä jo vuonna 1997 murhien jälkeen pyrkien saamaan hänet ilmiantajakseen. Israelin poliitikot ovat olleet melko hiljaa tapauksesta. Vain Arielin pormestari Ron Nachman osoitti olevansa mies paikallaan ainakin tässä asiassa. Hän kävi Amin luona sairaalassa ja osoitti julkisesti olevansa myös Jeesukseen uskovien juutalaisten oikeuksien takana. Nachman jäikin ainoaksi poliitikoksi, joka näin osoitti tukensa perheelle, vaikka perheen äiti Leah kirjoitti asiasta aina PM Netanyahua myöten. "Tavalliset" kansalaiset osoittivat kuitenkin laajalti tukeaan perheelle pahoitellen syvästi tapahtunutta. Monelle israelilaiselle oli pienoinen shokki havaita, kuinka pitkälle ääriortodoksinen aate voi johtaa.

Beer Shevan seurakunta ja kaupungin messiaaniset eivät ole ainoita, joita vastaan Yad L'achim on vuosien aikana hyökännyt. Esim. Aradissa sijaitsevan Chasdei Yeshua srk.:n edessä istuu aina kokouspäivinä muutama ortodoksi pilkaten ja uhkaillen kokouksiin menijöitä hyvin julkeasti. Uskovien kotien ikkunoita kivitetään, jne. Poliisi ei juurikaan puutu näihin asioihin. Erään pastorin mukaan poliisi ilmoitti hänelle, että heillä on ohjeet, jonka mukaan he eivät saa sekaantua näihin tapauksiin. Näin Jeesukseen uskovien vaino saa rauhassa jatkua.

Oikeusprosessi on keskeisessä osassa, kun punnitaan Israelin mainetta oikeusvaltiona. Salliiko valtio todella samat oikeudet eri tavoin uskoville kansanryhmille, vai antaako se yhdelle ryhmälle oikeuden terroriin toisin ajattelevia kohtaan? Vaikutusvaltainen rabbinaatti, jonka tuella tätä terroria on jo pitkään harjoitettu, joutuu peräytymään tai saa voiton, jonka kautta Israelin maine oikeusvaltiona kärsii pahoin. Rabbinaatti on aiemmin painostanut esim. messiaanisille kokoustiloja vuokranneita. Yhdessä tapauksessa se uhkasi kokoustilaa vuokraavaa hotellia kashrut -oikeuksien menettämisellä, jos se sallii messiaanisten pitävän kokouksiaan sen tiloissa.

Israelin sisäministeriön harjoittama eriarvoisuus uskovien kohtelun suhteen on tavallista. Shas -puolue on ollut ministeriön johdossa aina vuodesta 1998. Sen valta perustuu pääpuolueiden tarpeeseen saada pienpuolueita takaamaan oma valtansa. Israelin eduskuntaan, Knessetiin perustettu juutalaisten ja kristittyjen Christian Allies Caucus -ryhmä ei liioin anna täyttä tukeaan maan messiaanisille. Sisäministeriön virkailijat on opetettu uskomaan, että messiaaniset juutalaiset ovat uhka israelilaiselle yhteiskunnalle. Ministeriön ja Yad L'achimin suhteet ovat läheiset.

Artovskyn mukaan "messiaaniset juutalaiset, kuten muut lähetyssaarnaajat, haluavat nähdä juutalaisen kansan tuhoutuvan. Heidän tavoitteensa on saada juutalainen kansa kristilliseen uskoon. Tätä vastaan jokainen juutalainen protestoisi." Lisäksi kansanedustaja rabbi Meir Porush, United Torah Judaism -puolueesta on tehnyt lakialoitteen, jonka mukaan kaikenlainen "käännytystyö" olisi laitonta. Selvää on, että ortodoksit tulkitsevat käännytystyöksi kaiken mahdollisen heidän mielestään ei-juutalaisen uskonnon harjoituksen. Eräät ortodoksit jopa pitävät Jeesukseen uskovia juutalaisia pahempina kuin Hamasin terroristeja.

Calev Myer on uskova israelilainen lakimies ja Jerusalem Institute of Justice -järjestön perustaja. Hän on allekirjoittanut monisivuisen kanteen, jossa Israelin oikeuskansleria vaaditaan tuomitsemaan ja lakkauttamaan Yad L'achim järjestö terroristiorganisaationa. Kirjelmänsä esipuheessa Mayer sanoo: ”Pyydämme teitä käyttämään auktoriteettianne... kehottamalla kihlakunnanoikeutta lakkauttamaan edellä mainitun järjestön, koska sen toimet ovat todistettavasti lakia ja Israelin valtion demokraattista luonnetta vastaan, aina siihen määrään saakka, että sitä voidaan kuvata "terroristijärjestönä"...”

Vaikka oikeudenkäynti on kallis Beer Shevan seurakunnalle,niin lopulta se ei nähnyt muuta mahdollisuutta kuin haastaa rabbi Deri ja vihajärjestö Yad L'Achim oikeuteen. Asia on oikeudessa esillä 9.3.2010. Oman lisänsä asiaan tuo se, että Israelin sisäministeri ja varapääministeri, ortodoksi Eli Yishai on Yad L'achim -mielinen. Jerusalem Institute of Justice -järjestön Michael Decker on vedonnut valtion tilintarkastajaan pyytäen tätä aloittamaan tutkimukset Israelin sisäministeriön ja Yad L'achim järjestön suhteista. Messiaanisten asianajaja Marvin Krameria on myös uhkailtu. Oikeudenkäynti on Israelissa ratkaisevassa asemassa kaikkien Jeesukseen uskovien juutalaisten ihmisoikeuksien kannalta. Näin Beer Shevan seurakunta on Israelin messiaanisten taistelun etulinjassa ja tarvitsee tukeamme.


Lähteet: Israelilaiset lehdet internetissä ja monet messiaanisten www sivustot.


Hyvä informaatiosivusto asiasta löytyy mm. osoitteesta:


http://roshpinaproject.wordpress.com/


Juhani Aitomaa