Paavo Hiltunen:

Älä Lyö Kristusta.

Päivä Oy. 2002.

 

Paavo Hiltunen on tuottelias ja tunnettu kristillinen kirjailija, jonka pitkä ura tällä saralla hakee ver­tais­taan.

Hiltusen uusin kirja poh­tii yk­sinäistä Moosesta seiso­massa Sii­nain erämaan etelä-osassa, Hoore­bin luona, lyömässä sauvallaan kal­liota jotta niskuroi­valle kansalle saataisiin elintär­keää vettä.

Jumala oli käskenyt Moosesta toimimaan tietyllä ta­valla, mutta paineen alla Mooses ei toiminut aivan kuten Jumala olisi halunnut. Siitä oli tietyt seu­raukset. Raamatun vertausku­vissa tuo kallio tarkoittaa Kristusta.

Kirjailija lähestyy Mooseksen ta­pauksen kautta oman aikamme kris­tillisyyttä.

Mitä on Kristuksen lyömi­nen?

 

Hiltunen kirjoittaa: ”Mikään ihmisen teko, inhimillinen vanhurskaus, uskonnolliset seremoniat eivät ole milloinkaan saaneet Jumalan armon virtoja vuotamaan. Ne voivat vain harhauttavasti saada paholaisen jäljittelemään siunauksia, jotta oppimattomat uskoisivat juoneensa Jumalan virrasta. Monet ”herätyksiksi” ja ”uudistuksiksi” kutsutut liikehdinnät ovat ennen pitkää kuivuneet ja petetyt ihmiset ovat kääntäneet selkänsä kirkolle”.

 

Apostoli Tuomaan tapaus taas on synnyttänyt käsitteen ”epäilevä Tuomas”. Nimitys annetaan helposti sille, joka ei suoralta kädeltä usko kaikkea: olet epäus­koinen Tuomas. Tuomaan koh­dalla kyse on muustakin, kuin pel­kästä epäus­kosta.

 

Kirjan sanoma on sy­vällinen ja sel­keä.

Olenko minä Kristuksen lyöjä?

Tätä jokaisen kristityn, etenkin julista­jan, tulisi tutkailla. Jumalan mies Mooses sai rangaistuksen, kun ei kaikessa tehnyt kuten Herra selvästi osoitti. Aaron ei varottanut veljeään ja sai saman tuomion kuin Mooses.

Hiltunen ei epäröi varottaa seurakuntien johtajia: ”Puuttuvatko he ajassa liikkuviin harhaoppeihin ja niiden opettajiin? Elleivät he niin tee, he ovat vaarassa saada saman tuomion kuin eksyttäjät.”