ZVI ja kiroukset

Israelissa meillä on sanonta: "Kiroukset, kuten kanat, tulevat kotiin orrelle torkkumaan." Mutta kirous ei voi levätä siellä missä siunaus on lausuttu. Tänä päivänä monet rabbit tekevät uusia lakeja ja heidän mukaansa nämä lait ovat pyhiä ja siunattuja. Kuitenkin rabbit kuuluvat eri ryhmiin ja puolueisiin (ja niitä meillä riittää), eivätkä nämä ryhmät ole kovin ystävällisiä toisiaan kohtaan.

Todistan usein ääri-ortodokseille (Hasidim), koska on kirjoitettu, "Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat", Matt.5:44. Koska uskomme Kristukseen, ääri-ortodoksit aiheuttavat meille paljon vaikeuksia. Kun olen heidän keskuudessaan koen hiukan samaa kuin armeijassa, jossa toimin miinanraivaajana. Kuitenkin Jumala antaa minulle paljon rohkeutta viedä pelastuksen sanomaa heille, huolimatta tosiseikasta, että he eivät suvaitse koko asiaa.

Äskettäin eräät heistä kysyivät neuvoa rabbiltaan. Aamulla synagogassa rabbi luki Psalmista 109:5-14, jossa puhutaan vihollisen kiroamisesta. Kuulijat vastasivat "aamen" koko sydämestään. Mutta näiden ihmisten ei tulisi oppia kirouksista eikä vihasta. Heidän tulisi saada kuulla Jumalan rakkaudesta.

Kerroin heille, että jokainen on syntinen. Mutta mitä Jumala sanoo? Luin heille Jeremian kirjan luvusta 31:33-35, jossa Jumala lupaa, "… sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä", jae 34. Kysyin, tietävätkö he mitä on kirjoitettu kymmenessä käskyssä, erityisesti 3.Moos.19:17, " Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi…"

He kuuntelivat epäluuloisesti, ihmetellen kuka olen. En voi mennä heidän luokseen kovaäänisesti esittäen, "Minä uskon Jeesukseen Kristukseen!" Se olisi liian vaarallista. Siksi, ollessani heidän keskuudessaan, luen vain mitä Raamatussa, erityisesti profeetoissa, on kirjoitettu Kristuksesta.

He alkoivat puhua kanssani toistaen monia selitysteoksia, kuten heidän rabbinsakin tekevät. Sitä kesti pitkään. He olivat kuin ihmiset tanssimassa myrkyllisen käärmeen ympärillä tietämättä kuinka lähteä karkuun.

"Mitä sanot tähän?", he lopulta kysyivät.

"En koskaan käytä kommentaareja samoin kuin teidän opettajanne", vastasin. Annoin heille Raamatun ja osoitin heille Jesajan kirjan lukua 53. Rabbit kieltävät lukemasta sitä lukua.

"Kuka on rabbisi?", minulta kysyttiin, "Missä uskonnollisessa koulussa (jeshiva) opiskelit?"

Vastasin, "Opin uskon kautta. Uskon, mitä tähän on kirjoitettu ja ettei Jumalan tykö ole muuta tietä kuin tämä yksi, josta on kirjoitettu Jesajan 53 luvussa jakeessa 6, "… Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme."

He kysyivät, "Mitä luulet, kuka tämä oli?"

En kertonut heille. Sen sijaan sanoin, "Lukekaa se. Lukekaa koko luku ja ajatelkaa sitä. Jos se on vaikeaa niin kysykää rabbeiltanne, opettajiltanne. Varmaan saatte oikean vastauksen, edellyttäen, että he eivät käänny selitysteostensa puoleen."

Muutaman minuutin päästä rabbi tuli paikalle. Hän oli hyvin itsevarman oloinen ja kysyi mistä keskustelimme. Hänen oppilaansa sanoivat, "Puhumme tästä Jesajan kirjan luvun 53 profetiasta."

"Oletteko sokeita", sanoi selvästi järkyttynyt rabbi, "Oletteko ihan hulluja! Ettekö näe, että tuo mies haluaa tehdä teistä kristittyjä?"

Oppilaat olivat hyvin yllättyneitä ja tulivat hyvin pelokkaiksi.

"Mutta me vain luimme tätä Jesajan lukua ja keskustelimme siitä", he selittivät.

Rabbi kääntyi puoleeni ja kysyi, "Oletko lähetystyöntekijä? Tulitko tänne aivopesemään oppilaitani?"

"Tulin tänne, koska Jesaja 43:10 on kirjoitettu, ´Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut…´. Ja Hesekiel 33:7-11 on kirjoitettu, että meidän tulee varoittaa niitä, jotka eivät kulje oikeaa tietä. Minun velvollisuuteni on tulla tänne eikä juosta pakoon, kuten profeetta Joona teki."

Rukoile näiden oppilaiden puolesta. On tärkeää, että he oppivat ajattelemaan itse ja lukemaan itse Jumalan Sanaa ilman selitysteoksiaan ja rabbejaan. Silloin he tulevat tuntemaan totuuden Jeesuksesta. Jumala siunaa Sanansa. Hänen Sanansa on totuus ja he tarvitsevat totuutta jotta tulisivat vapaiksi.

ZVI

Israel - My Glory, The Friends of Israel Gospel Ministry luvalla.

 

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia