ZVI ja Habad-liike

Israelissa on suuri ääriortodoksinen juutalaisväestö ja monet heistä kuuluvat Habad nimellä tunnettuun liikkeeseen. Heidän johtajansa oli Menachem Schneerson ja liikkeen päämaja sijaitsee New Yorkissa. Liike on hyvin aktiivinen kaikkialla maailmassa ja erityisen vaikutusvaltainen Israelissa. Monet ihmiset tukevat heitä ja he ovat valmiit puhumaan missä ja milloin tahansa oman asiansa puolesta. He voivat mennä minne tahansa tarvitsematta pelätä ulosheittämistä. Hyvin usein he käyvät sillä alueella, jossa asun. Aina heidän ryhmässään on uusia kasvoja ja joka kerta nämä ovat nuoria.

Kuten tavallista he aloittivat äskettäisen käyntinsä kysymällä, "Oletko rukoillut tänään?" Vastasin heille, että rukoilen joka päivä. "Käytätkö raamatunlausekoteloa ja rukousviittaa kun rukoilet?", he kysyivät.

Sanoin, "Ne eivät auta minua jos en tule Herran eteen avoimella sydämellä". Toisinaan on vaikeaa olla tekemisissä näiden nuorten kanssa, jotka eivät näe aurinkoa aurinkoisena päivänä. Mutta sitten muistin minkä aivopesun he ovat läpikäyneet. He uskovat olevansa Jumalan asialla mutta eivät käsitä noudattavansa vanhoja taikauskoja, joita esittävät sitten toisille.

Sanoin ystävällisesti, "Olisi paljon parempi kun tulisitte ihmisten luo Pyhä Raamattu kädessänne ja lukisitte siitä mitä Jumala sanoo valitulle kansalleen. Meitä kehotetaan varoittamaan ihmisiä pahoista teistään. Mutta mitä te nytkin teette? Palvelette paholaista mutta ette näe sitä."

Habadin ihmiset kutsuvat itseään Jumalan pyhiksi, Hänen papeikseen ja se näyttää antavan heille rohkeutta. Niinpä nytkin he jatkoivat puhumista kanssani. Kysyin heiltä, "Ketä te edustatte?"

"Etkö ole kuullut suuresta Lubavitcher rabbistamme, Messiaasta?" Sanoin heille, "Historian aikana on ollut monta väärää messiasta ja tekin edustatte yhtä samanlaista". He eivät pitäneet siitä mitä sanoin ja kysyivät, "Mihin synagogaan kuulut kun voit sanoa tuollaista?" Kerroin heille kuuluvani hyvin miellyttävään seurakuntaan, jossa rukoilemme, luemme Raamattua ja kuuntelemme opetusta. "Se ei ole samaa mitä te kuulette, ei vanhojen rabbien tarinoiden kertomista eikä heidän haaveitaan. Sellainen ei ole pyhää. Uskomme Raamattuun, heprealaisiin kirjoituksiin emmekä taruihin. Tämän takia Jumala antaa meille rohkeuden todistaa tässä maassa Herramme ja Messiaamme evankeliumia ja Häntä kutsutaan hepreaksi nimellä Yeshua Hamashiah."

Kun olin sanonut tämän he alkoivat liikehtiä aivan kuin olisivat seisoneet tulisilla hiilillä., "Mitä?, he sanoivat, "Voiko olla totta, että puhumme henkilön kanssa, joka uskoo siihen mieheen?" (He eivät voi sanoa nimeä Jeesus vaan kutsuvat Häntä nimellä "se mies".)

Vastasin heille, "Siitä miehestä on paljon kirjoitettu Raamatussa. Mutta Raamatussa ei ole sanallakaan mainittu teidän rabbianne, joka eli ja kuoli New Yorkissa. Jos tunnette Raamatun niin tiedätte sen alkuperän olevan taivaassa. Voitteko olla Jumalan sanaa vastaan. Jos niin teette niin kaikki hyvät tekonne ovat Sananlaskujen 1:2 mukaan 'turhuuksien turhuutta'. Kun pyritte tuomaan tätä turhuutta muille saatte heidätkin uskomaan valheeseen".

Monet näistä nuorista pojista tulevat Israeliin New Yorkista, jossa he ovat olleet Lubavitcher rabbin henkilökohtaisessa opetuksessa. He kokivat saaneensa luvan hyökätä kimppuuni sanallisesti koska olin maininnut Jeesuksen. He halusivat näyttää olevansa viisaita ja eräs heistä sanoi. "Näytä meille missä on kirjoitettu, että sinun Messiaasi on Raamatussa?"

Vastasin, "Hän ei ole vain minun Messiaani vaan koko maailman. Jos luette Jesajan luvun 53 näette kuinka Hänet runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Jos haluatte tietää Hänestä lisää olen halukas kertomaan. Esimerkiksi Hänen synnyinpaikkansa ilmoitetaan Miika 5:1: Mutta sinä Betlehem Efrata... sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa. Jesaja 7:14 kertoo Hänen nimensä: Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa Hänelle nimen Immanuel. Jesaja 9:5-6 antaa Hänelle lisää nimiä ja kuvaa Hänen tehtäväänsä maan päällä: Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

Jos haluatte lisää todisteita niin voin jatkaa vaikka kuinka kauan. Omat juutalaiset profeettamme kirjoittivat kaiken tämän - eivät omasta voimastaan vaan Jumalan Pyhän Hengen voimasta. Nyt näette kuka on Messias johon uskon. Jos edelleen olette Häntä vastaan sitten teidän täytyy hylätä koko Raamattu. Sitäkö haluatte? Aiotteko edelleen seurata vääriä opettajia ja tanssia kultaisen vasikan ympärillä?"

He katselivat toisiaan eivätkä näyttäneet varmoilta mitä vastata. Viimein yksi sanoi, "Meidän pitää puhua rabbimme kanssa näistä asioista". Sanoin heille, "Olette jo niin sekaisin rabbinne opetuksista, että mikään hänen sanomansa ei teitä auta. Mikä on parempi auktoriteetti kuin Pyhät Kirjoitukset? Minä en tarvitse kenenkään ihmisen selityksiä ettekä tekään. Voitte lukea Raamattua itse aivan kuten minä ja Herra johtaa teidät totuuteen."

He olivat hiljaa eivätkä enää taistelleet asiansa puolesta. "Tämä on ollut kiintoisa keskustelu", he sanoivat, "ja meidän pitää ajatella tätä."

Nämä nuoret ja monet muut tarvitsevat rukouksiamme. Rukoile heidän puolestaan ja minunkin puolestani, että kun heitä tapaan voin näyttää heille totuuden Herrasta Jeesuksesta kuten se on Raamatussa ilmoitettu. Kun heidän silmänsä avautuvat he voivat todistaa muille. Jos näin tapahtuu heidän hyvät tekonsa eivät enää ole turhuutta.

ZVI

Israel My Glory lehdestä, The Friends of Israel Gospel Ministry luvalla