Israelin 10 heimoa

Pataanien (afgaanien) arvoitus?

 

Juhani Aitomaa

 

Afgaanit eli pataanit ovat kansan­heimo, joka jo vuosien ajan on kiin­nostanut Israelin 10 pohjoisen hei­mon jäljittäjiä ja tutkijoita.

Pataanit asuvat Afganistanin ja Pakistanin vuoristoisella rajaseudulla. Heitä ni­mitetään myös nimellä pashtu, pu­humansa kielen mukaan. Pataanit nimittävät itseään ”Israelin pojiksi”, vaikka noudattavat islaminuskontoa.

Afganistanin puolella heitä asuu n. 7 miljoonaa ja Pakistanissa hieman enemmän, n. 8 miljoonaa. Pataani­heimot muodostavat väkiluvusta yli kolmanneksen. Kaksi miljoonaa pa­taaneista elää paimentolaiselämää. Afganistanissa on n. 21 eri kansan­ryhmää ja kieltä.

 

Ulkoisesti pataanit ovat aina eronneet alueen muista kansanryhmistä. He eivät muistuta alueen mongoli, turk­kilaisia, persialaisia, eivätkä intia/iran -näköisiä kansanryhmiä. Näöltään he ovat juutalaisia, seemiläisen rodun mukaan.

Alueen muita kansoja vaa­leamman ihon lisäksi heillä on klassi­nen juutalainen nenänmalli, osalla siniset silmät, miehet suosivat partaa ja kasvattavat myös tukkaansa juuta­laisen mallin mukaisia sivukiehku­roita.

Pataanit ovat fyysisesti voi­makkaita ja pitkiä. He ovat hyviä taistelijoita ja useimmat opetetaan käyttämään asetta jo lapsena. Yli 90% on sunnimuslimeja. Pataanit elävät heimoyhteisöissä kuten esi-isänsä jo satojen vuosien ajan. Lakina on ”pashtun laki”, joka on samankal­tainen Tooran lakien kanssa. He kun­nioittavat hyviä tapoja ja uskolli­suutta, sekä ovat vieraanvaraisia ja älykkäitä.

Kun britit hallitsivat Afga­nistania, heidän oli vaikeaa erottaa pataaneja alueen juutalaisesta väes­töstä. Siksi he nimittivät myös pataa­nit juutalaisiksi. Myöskään juutalaiset itse eivät kyenneet tekemään erotusta paitsi pukeutumisen perusteella.

 

Monet tutkijat sanovatkin heidän ole­van israelilaisia. Pataaniheimot ovat säilyttäneet vuosisatojen ajan suku­tauluja, joista osa on kirjoitettu kulta­kirjaimin eläimen nahalle. Heimojen nimet ovat israelilaiset: Levani (af­gaanin kielellä) on Leevi, Shinwari – Simeon, Harabni – Ruuben, Ashuri – Asser, Jaji – Gad, Daftani – Naftali, Yusuf Su – Joosefin pojat, Afridi – Efraim, jne.

 

Afgaaniperinteen mukaan heidän aiempi kuningashuoneensa polveutui suoraan Benjaminin heimosta ja kuningas Saulista. Benjaminin heimo jäi yhteen Juudan heimon kanssa, kun 10 pohjoista heimoa erosivat omaksi valtioliitokseen (2.Aik.luvut10-11).

Kuningasperheen sukutaulu kertoo, että Saulilla oli poika nimeltä Jeremia ja tämä sai pojan, jolle antoi nimen Afgana. Jeremia kuoli samaan aikaan kuin isänsä, jolloin kuningas Daavid otti Afganan hoiviinsa. Tämä kuului myös kuningas Salomon aikaiseen hoviin. Kun Nebukadnessarin armeija  400 vuotta myöhemmin hyökkäsi Juudan heimon kimppuun ja valloitti Jerusalemin, Afganan jälkeläiset pakenivat Gur’in alueelle (nykyisin Jat), joka sijaitsee Afganistanin keskellä. Suku asettui sinne.

Islamin uskonnon alueelle toi Muhammedin lähettämä Khaled ibn Waleed 600-luvulla jKr. Hän sai ilmeisen rauhanomaisesti Afganistanin alueen heimot kääntymään muslimeiksi.

 

Erikoista pataaneissa on, että vaikka he melko vapaaehtoisesti kääntyivät islamin uskontoon, he kuitenkin säilyttivät juutalaiset tavat. Afganistanin juutalainen väestö, joka on vuosisatoja ollut yhteydessä pataaneihin (juutalaiset tulivat alueelle Baabelin vankeuteen siirtämisen jälkeen), on huomioinut pataanien samat tavat. Heprealaisten nimien, parran ja tukkamallin lisäksi pataanit

ympärileikkauttavat poikalapsensa saman ikäisinä kuin juutalaiset,

käyttävät samanlaista rukousviitta,

häämenot ovat kuten juutalaisilla,

naisilla on samoja puhdistautumismenoja,

vanhempien, isän ja iso-isän kunnioittaminen,

ruokasäännöt,

sapattisäännöt,

Yom Kippur-aika (jolloin monet pataanit rukoilevat kääntyneinä Jerusalemiin päin),

verensively oven pieliin vaaran aikana,

syntipukki,

psalmien kirjan asettaminen sairaan pään alle, jne.

Mooseksen laki tunnetaan nimellä ”Law of Sharif” ja pataanien lakikäytäntö on paljolti samanlainen kuin juutalainen laki.

Myös Daavidin tähti symbolilla on pitkät perinteet.

Pataanien alueelta  on tehty arkeologisia löytöjä. Kabulin museossa säilytetään mustaa kiveä, jossa on vanha heprealainen kirjoitus.
Vanhat hautalöydöt Heratin kaupungin liepeiltä sisältävät persialaista ja hepreankielistä tekstiä. Haudat on ajoitettu 1000-1200 jKr. Netchaset nimisen kaupungin läheltä löytyy vanhoja, kiviin hakattuja muinaisen hepreankielen lauseita.
 
Raamatun mukaan 10 heimoa (pieni osa pakeni Juudan kuningaskunnan alueelle) siirrettiin Assyrian maailmanvallan toimesta ”Assuriin ja asetti heidät asumaan Halahiin ja Haaborin, Goosanin joen, rannoille sekä Meedian kaupunkeihin” (2Kun.17:6). Muinainen Meedia on alue suunnilleen Persianlahden ja Kaspianmeren välissä, ei kaukana nykyisen Afganistanin rajoista.

Pataanien perimätieto sanoo Goosanin joen olevan yksi suuren Amurdarja-joen sivujoista. Tämä joki virtaa Maimana nimisen, pohjoisafganistanilaisen kaupungin editse. Amurdarja-joki laskee Aral-järveen.

Haaborin kaupungin he sanovat sijainneen nykyisen Peshawarin kaupungin paikalla Pakistanissa, lähellä Afganistanin rajaa. Peshawarista on linnuntietä Kabuliin vain n. 200 km. Peshawarin kaupunki on pataanien keskuspaikka Pakistanissa.

 

Afganistanin ja Intian alueella tavataan myös erillinen kansanheimo, joka nimittää itseään nimellä ”Israelin huone”. Osa heistä on jo muuttanut Israeliin.  

 

Eräät tutkijat pitävät eräitä Amurdarjan alueella asuvia kansoja Israelin heimojen jälkeläisinä pataanien lisäksi. Kun bolsevikit tulivat valtaan Venäjällä, he jakoivat eteläisen laajan alueensa osiin, muodostaen näin pienempiä “puoli-itsenäisiä” valtioita Venäjän vallan alle. Amurdarjan alueella näitä ovat mm. Turkmenia, Uzbekistan, Kazakstan ja Tadzikistan.

Tadzikistan oli ennen osa pohjoista Afganistania. Siellä oli kylä nimeltä Dushme, joka Stalinin kaudella laajeni suureksi kaupungiksi ja tunnetaan nyt nimellä Dusanbe. Kun alue vaurastui monet juutalaiset siirtyivät sinne. He panivat merkille, kuinka alueen alkuperäinen väestö noudatti samoja perinteitä. Tazkikit vastasivat juutalaisten kyselyihin, että he noudattavat vanhoja perinteitään ja ovat muinoin olleet juutalaisia.


Buharassa (kaupunki Uzbekistanissa) eläneen oppineen Ibn Sinan mukaan he ovat juutalaisia, jotka aikanaan pakotettiin kääntymään islamiin. Juudan heimon jälkeläiset tulivat alueelle Baabeliin pakkosiirron jälkeen. Nimi Ibn Sina tarkoittaa ”Siinain poika”, joka muistuttaa ajasta, jolloin Jumala antoi israelilaisille lain Siinain vuorella. Eräät Buharan alueen juutalaiset uskovat olevansa 10 heimon jälkeläisiä, jotka myöhemmin sulautuivat alueelle Baabelin pakkosiirron jälkeen muuttaneisiin juutalaisiin.

 

Mardanin maharadja suoritti opintonsa Lontoon yliopistossa. Hän teki alueen väestöstä tärkeän kansatieteellisen tutkimuksen. Maharadjan mukaan Afganistanin ja Pakistanin pataanit ja niiden lähistöllä olevat kansat ovat juutalaisia / israelilaisia. Hänen aiheesta kirjoittamansa kirja on kuitenkin hävinnyt. Monia arvovaltaisiakin yrityksiä on tehty kirjan löytymiseksi, mutta ponnistelut eivät ole tuottaneet tulosta.

 

Keitä ovat pataanit? Monet yhtäläisyydet viittaavat hyvin vanhaan perinteeseen, joka on sama kuin juutalaisilla. Pataanien ja heidän ympärillään olevien heimojen alue on keskeisesti aluetta, jossa israelilaisten heimojen jäseniä, myös juutalaisia, on aina asunut merkittävä määrä. Suunta on sama, jonne Raamatun mukaan Israelin 10 heimoa aikanaan karkotettiin.

On mahdollista, että osa näiden heimojen jäsenistä on liikkunut vuosisatojen aikana eteenpäin alueelta Eurooppaan asti, kuten Ernest Martin edellisessä artikkelissaan pyrkii osoittamaan.

Kuten aiemmin mainittiin, Juudan heimon keskuuteen jäi pohjoisten 10 heimon jäseniä näiden paetessa Juudan turviin Assyrian maailmanvallan uhkaa ja maasta karkotusta. Kun Juudan vuoro tuli sortua valloittajansa edessä, (siirto Baabeliin 606-586 eKr.) maasta pois ajettujen juutalaisten joukossa oli myös muihin heimoihin kuuluvia. Baabeliin karkotus vei juutalaiset ja heidän joukossaan olleet muiden heimojen jäsenet samalle maantieteelliselle alueelle, jonne jo aiemmin oli pakkosiirretty suuri joukko israelilaisia Assyrian hallitsijan toimesta 700 luvulla eKr. Myöhemmät kansan karkotukset mm. roomalaisten toimesta ajoivat Israelin väestön, jonka suurin osa koostui Juudan heimon jälkeläisistä, Välimeren ympäristön maihin ja Eurooppaan. Eurooppaa, etenkin sen läntistä osaa, koskien historia tuntee lähinnä Juudan heimoa koskeneet vainot ja karkotukset maasta toiseen.

 

Yhteenvetona voitaisiin ehkä todeta, että joka tapauksessa kaikki Israelin heimot ovat hajotetut maailman eri puolille. Kuten Raamattu painottaa ne eivät koskaan sulaudu pakanakansojen joukkoon. Juutalaiset ovat edelleen selvästi oma kansanryhmänsä.

Tähän liittyen ei olisi suurikaan sensaatio ajatella, että pataanit – ainakin osa heistä – ja mahdollisesti jotkut muutkin tuon alueen kansanryhmät ovat osa Israelin karkotettujen heimojen jälkeläisistä. He ovat vuosisatojen ajan asuneet alueella, johon heidän esi-isänsä saapuivat. Myöhemmin alueelle tulivat Juudan heimon pakkosiirretyt. Kun Baabelin vankeus päättyi ja mahdollisuus palata takaisin Israeliin ja Jerusalemiin koitti, kaikki eivät kuitenkaan lähteneet takaisin.

 

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia